Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Electrolux i positiv trend

Electrolux har börjat piggna till efter en svag avslutning på fjolåret.

Rek. Köp
Kurs vid analys 207.40
Aktuell kurs 272.9 (+31.6%)
Stöd/motstånd 200 / 230
RSI 62.00
Stopploss 204.00
Målkurs 232.00
Intervall K 210-211

OMXS30 handlades ned 0,16 procent igår och index stängde vid 1390,86 punkter. YTD är OMXS30 ned 3,87 procent. Index handlas mellan neutrala och överköpta kursnivåer till RSI 53. Index handlas i en fallande trend med ett centralt stödområde omkring 1250 punkter på nedsidan och vidare stödnivåer nedåt återfinns vid 1236 respektive 1210 punkter. Stödet vid 1250 punkter har testats och höll emot under, vilket medförde en positiv signal till marknaden. På uppsidan agerade 1380 punkter motstånd, nivåer som bröts för tre veckor sedan, och nästa anhalt är 1450 punkter. 

Electrolux-aktien handlas i en underliggande stigande trend. Aktien har påbörjat sin återhämtning efter en svag avslutning av förra året och svag inledning på innevarande år. Aktien noteras inom en positiv huvudtrend och nedsidan bedöms som begränsad från aktuella kursnivåer. Aktien passerade nyligen ett psykologiskt stöd vid 200 kronor vilket bekräftar den positiva trenden. Aktien är köpvärd omkring rådande kurnsivåer för en sund relation mellan risk och potentiell avkastning. Köp föreslås inom affärsintervallet 210-211 kronor med målkurs 232 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 204 kronor.

Analytiker: David Hansson
Analytikern äger ej aktier i bolaget.


 

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).


 

Fler Tekniska analyser

Här listas ytterligare tekniska analyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-05-31 Trading Scenarios
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Scenarios
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Scenarios
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Scenarios
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Scenarios
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Scenarios
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Scenarios
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-20 Trading Scenarios
2016-05-20 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Scenarios