Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Elekta lockar vid trendkanalsbotten

Elekta köpvärd för den kortsiktige investeraren omkring trendkanalsbotten.

Rek. Köp
Kurs vid analys 63.65
Aktuell kurs 92.45 (+45.2%)
Stöd/motstånd 60 / 75
RSI 46.00
Stopploss 58.00
Målkurs 70.00
Intervall K 60-61

OMXS30 handlades ned 0,46 procent igår och index stängde vid 1390,58 punkter. YTD är OMXS30 ned 3,89 procent. Index handlas vid neutrala kursnivåer till RSI 56. Index handlas i en fallande trend med ett centralt stödområde omkring 1250 punkter på nedsidan och vidare stödnivåer nedåt återfinns vid 1236 respektive 1210 punkter. Stödet vid 1250 punkter har testats och höll emot under, vilket medförde en positiv signal till marknaden. På uppsidan agerade 1380 punkter motstånd, nivåer som bröts i förra veckan, och nästa anhalt är 1450 punkter. 

Elekta-aktien har haft en volatil utveckling de senaste månaderna. Den fleråriga huvudtrenden är fallande, dock har aktien uppvisat positiva tendenser de senaste månaderna. I dagsläget noteras aktien inom en trendkanal som historiskt sett präglats av snabba kursrörelser och möjligheter till god avkastning för den kortsiktige investeraren. Ur ett kortsiktigt perspektiv lockar dagens kursnivåer, köp omkring trendkanalsbottren föreslås för en bra risk/reward. Köp föreslås inom affärsintervallet 60-61 kronor med målkurs 70 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 58 kronor.

Analytiker: David Hansson
Analytikern äger ej aktier i bolaget.

 


 

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).


 

Fler Tekniska analyser

Här listas ytterligare tekniska analyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-05-31 Trading Scenarios
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Scenarios
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Scenarios
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Scenarios
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Scenarios
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Scenarios
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Scenarios
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-20 Trading Scenarios
2016-05-20 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Scenarios