Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

JM uppvisar positiva signaler

JM har brutit en 1år gammal fallande trend. Goda uppsvingsmöjligheter framgent.

Rek. Köp
Kurs vid analys 237.40
Aktuell kurs 311.8 (+31.3%)
Stöd/motstånd 236 / 265
RSI 65.00
Stopploss 230.00
Målkurs 262.00
Intervall K 236-238

OMXS30 handlades upp 0,03 procent i fredags och index stängde vid 1376,50 punkter. YTD är OMXS30 ned 4,86 procent. Index handlas mellan neutrala och överköpta kursnivåer till RSI 58. Index handlas i en fallande trend med ett centralt stödområde omkring 1250 punkter på nedsidan och vidare stödnivåer nedåt återfinns vid 1236 respektive 1210 punkter. På uppsidan agerar 1380 punkter initialt motstånd, följt av ett sekundärt motstånd vid 1450 punkter.

JM-aktien uppvisar styrka efter att nyligen brutit den tidigare fallande huvudtrenden som varit ett faktum det senaste året. Aktien bröt i dagarna upp ovan trendkanalen och utlyste därmed köpsignal i aktien. Aktien handlas mellan neutrala och överköpta kursnivåer till RSI 65, en bit ovan både 50- (221kr) och 200-dagars (226kr) glidande medelvärden. Förutsättningarna är goda för vidare uppställ och nedsidan från dagens kursnivåer bedöms som begränsade. Aktien köpvärd inom affärsintervallet 236-238 kronor med målkurs 262 kronor på medellång sikt. Stop loss anges vid 230 kronor.

Analytker: David Hansson
Analytikern äger ej aktier i bolaget.


 

De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).


 

Fler Tekniska analyser

Här listas ytterligare tekniska analyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-05-31 Trading Scenarios
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Scenarios
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Scenarios
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Scenarios
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Scenarios
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Scenarios
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Scenarios
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-20 Trading Scenarios
2016-05-20 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Scenarios