Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Wihlborgs vid stödnivåer

Wihlborgs bröt upp över motståndet vid årsskiftet och rådande rekyl utgör sannolikt ett bra köpläge.

Rek. Köp
Kurs vid analys 91.50
Aktuell kurs 172.6 (+88.6%)
Stöd/motstånd 89 / 100
RSI 22.00
Stopploss 87.00
Målkurs 98.00
Intervall 89 - 91

Wihlborgs-aktien hade ett volatilt 2011 och  aktien noterades tidvis kraftigt ned. Under senare delen av hösten visade dock aktien på god styrka och vid årsskiftet bröt Wihlborgs upp över motståndet runt 90 kronor. Aktien noteras nu vid mycket låga RSI-nivåer samt vid nedre bollingerbandet vilket gör ett köp intressant. Helst skulle vi vilja se en uppgångsdag under god volym som bekräftelse på att stödet runt 90 kronor håller innan köp, men vi föreslår ändå redan nu ett köp mellan 89-91 kronor. Målkurs anger vi till 98 kronor på medellång sikt. Stop loss anger vi till 87 kronor.

 

Graf

·         Källa: Vikingen. De glidande medelvärdena representerar 5 (grön linje) respektive 34 dagar (röd linje).

Fler Tekniska analyser

Här listas ytterligare tekniska analyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-05-31 Trading Scenarios
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-31 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Scenarios
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-30 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Scenarios
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-27 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Scenarios
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-26 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Scenarios
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-25 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Scenarios
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-24 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Scenarios
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-23 Trading Alerts
2016-05-20 Trading Scenarios
2016-05-20 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Alerts
2016-05-19 Trading Scenarios