AllTele: Ett par steg framåt

Allteles rapport för det fjärde kvartalet (vilken markerade nye vd Johan Hellströms första framträdande) visar flera uppmuntrande attribut. Bland annat: lågt RGU-tapp, högre marginaler än våra prognoser och höjda synergimål. Försäljning kom in i linje med våra prognoser (utfall: 167,8 MSEK, prognos: 166,9 MSEK) och EBITDA-marginalen överträffar våra prognoser (utfall: 12,2 %, prognos: 11,2 %). Avvikelsen är dels hänförbar till en starkare bruttomarginal än väntat men säkerligen även frånfallet av olönsamma avtal. De höjda synergimålen om 15-20 MSEK (tidigare minst 10,0 MSEK) föranleder en revidering i vårt base case som nu uppgår till 22,0 SEK per aktie (tidigare 21,0). Fair value range uppgår fortsatt till 15-33 SEK.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update
2017-03-14 Update
2017-03-10 Update
2017-03-10 Update
2017-03-07 Update
2017-03-07 Update