Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Axichem - Med bevisad effekt

Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt aXiphen, ett syntetiskt, naturanalogt capsacin, till marknaden. Under Q2 har det lanserats en första konsumentprodukten innehållande aXiphen. Produkten är en smärtlindrande kräm som säljs i Hong Kong.

Inom applikationsområdet fjäderfäfoder har en studie genomförts som visar på aXiphens salmonellahämmande egenskaper. Med dessa resultat som bas går bolaget nu vidare med ytterlligare studier inom området.

Bolaget är inne i slutfasen med att färdigställa ansökningarna till Novel Food och Biociddirektivet, målet är att dessa skall vara inlämnade innan årets slut.

Efter genomförd nyemission står bolaget finansiellt starkt. Vi har korrigerat våra prognoser över försäljningsstart samt tagit hänsyn till den nya kapitalstrukturen. Vårt motiverade värde i ett Base-case uppgår till 9 SEK per aktie

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update