Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

aXichem: På väg mot kommersialisering

Slutrapporten från den studie i Kina som bolaget genomfört för foderingrediensen aXiphen®feed visade att kycklingar som får ingrediensen fodret ökar i tillväxt med cirka 9 procent jämfört med kontrollgruppen. Dessutom påvisades att salmonellaförekomsten hos kycklingarna minskade när de fick aXiphen®feed i fodret. Slutrapporten är således mer övertygande än tidigare preliminära rapporter.

I november lämnade bolaget in en ansökan för Novel Food-godkännande av aXiphen. Ett godkännande, som beräknas komma i mitten av 2017, är en förutsättning för kommande kommersialisering i Europa. Vidare genomfördes en nyemission i december som tillförde bolaget 23,6 MSEK före emissionskostnader. Organisationen har förstärkts inom marknadsföring och försäljning och rekrytering av en ny VD pågår.

Vi har korrigerat vår försäljningsprognos, då den initiala försäljningsstarten har dragit ut på tiden. Värderingen är intakt där motiverat värde i Base-case uppgår till 6,8 SEK per aktie.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update