Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Betting Promotion: back in black 2012

Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK. Även kostnaderna var dock högre och rörelseresultatet på 1,7 MSEK var något under vår prognos på 2,2 MSEK. Efter en rekordlåg bruttomarginal under 2011 räknar vi med en återgång till historiska nivåer, med en dubbling av nettoomsättningen som följd. Vi räknar med att bolaget i år återgår till vinst. Efter en stark kursutveckling det senaste kvartalet sänker vi betyget för Avkastningspotential till 6,0 men vår DCF-modell indikerar en fortsatt uppsida på cirka 20 procent.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update