Bong: Ett par ljusglimtar

Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4-rapporten prickade denna gång våra förväntningar. Resultatet är fortfarande blygsamt, men både bruttomarginal och EBITDA-marginal förbättrades något, vilket är lite av ett trendbrott. Kuvertmarknaden i Europa minskade 5% i Q4 och bolaget räknar med en likartad trend under 2017. Det ser däremot klart ljusare ut inom förpackningar där de visade en hygglig tillväxt, +8% i Q4 verkar inte vara någon tillfällighet. Våra prognoser är i huvudsak oförändrade. Q4 är det säsongsmässigt klart starkaste kvartalet och därför kanske svårt att dra långtgående slutsatser ifrån. Motiverat värde i vårt Base case är därför oförändrat strax över 1 SEK per aktie. Värderingsintervallet är dock betydande (0,5-2 SEK per aktie) då Bong har både en rejäl operativ- och finansiell hävstång.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update
2017-03-14 Update
2017-03-10 Update
2017-03-10 Update
2017-03-07 Update
2017-03-07 Update
2017-03-07 Update
2017-03-07 Update
2017-03-06 Update
2017-03-06 Update
2017-03-03 Update
2017-03-03 Update
2017-03-03 Update
2017-03-03 Update
2017-03-01 Update
2017-02-28 Update
2017-02-27 Update