Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Cinnober: Guldkantat pengaregn

Cinnobers Q4-rapport kom in som väntat. De totala intäkterna landade på 103 miljoner kronor (väntat 105). Rörelseresultatet (EBIT) hamnade på 8,3 miljoner kronor mot förväntat 7,3 miljoner kronor.

I samband med bokslutet genomförde bolaget en riktad nyemission på 180 miljoner kronor för at säkerställa sin potentiella position inom client clearing. Ett antal stora institutionella investerare var köpare, bland annat Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder, Creades samt Swedbank Robur Ny teknik.

Vi har höjt våra estimat vad gäller omsättningstillväxt under framförallt de nästkommande tre åren, samt höjt vår rating vad gäller ägarskap. Vårt värderingsintervall hamnar då på 130-390 kronor med ett base case på 230 kr (tidigare 190 kronor).

Författaren ägde vid analystillfället aktier i bolaget.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update