DGC One: Avtal med Skanova tryggar framtiden

DGC:s rapport för det sista kvartalet 2015 blev starkare än vad vi räknat med. Framförallt var det IT- driften som överträffade våra förväntningar med hjälp av det stora leveransprojektet till ett ledande betalningssystem. Tillväxten uppgick till hela 18 procent och rörelsemarginalen till 9 procent jämfört med våra förväntningar på 12 respektive 9 procent. Efter kvartalets utgång meddelade DGC att de tecknat ett 20-årigt transportfiberavtal med Skanova. Avtalet säkrar DGC:s fiberkapacitet och stärker DGC:s konkurrensmöjligheter inom fiber och tar samtidigt bort den största osäkerheterna i bolaget. Styrelsen har föreslagit en utdelning på 5 kronor per aktie, vilket är samma nivå som förra året. Det motsvarar en direktavkastning på drygt fyra procent och begränsar nedsidan i aktien.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-01-17 Update
2017-01-16 Update
2017-01-16 Update
2017-01-13 Update
2017-01-10 Update
2017-01-10 Update
2017-01-09 Update
2017-01-09 Analys
2016-12-29 Update
2016-12-28 Update
2016-12-27 Update
2016-12-27 Update
2016-12-23 Update
2016-12-22 Update
2016-12-22 Update
2016-12-22 Update
2016-12-21 Update
2016-12-20 Update
2016-12-16 Update
2016-12-14 Update
2016-12-14 Update
2016-12-14 Update
2016-12-14 Analys
2016-12-12 Update
2016-12-12 Update