DGC One: Avtal med Skanova tryggar framtiden

DGC:s rapport för det sista kvartalet 2015 blev starkare än vad vi räknat med. Framförallt var det IT- driften som överträffade våra förväntningar med hjälp av det stora leveransprojektet till ett ledande betalningssystem. Tillväxten uppgick till hela 18 procent och rörelsemarginalen till 9 procent jämfört med våra förväntningar på 12 respektive 9 procent. Efter kvartalets utgång meddelade DGC att de tecknat ett 20-årigt transportfiberavtal med Skanova. Avtalet säkrar DGC:s fiberkapacitet och stärker DGC:s konkurrensmöjligheter inom fiber och tar samtidigt bort den största osäkerheterna i bolaget. Styrelsen har föreslagit en utdelning på 5 kronor per aktie, vilket är samma nivå som förra året. Det motsvarar en direktavkastning på drygt fyra procent och begränsar nedsidan i aktien.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2016-07-22 Update
2016-07-21 Update
2016-07-20 Update
2016-07-19 Update
2016-07-19 Update
2016-07-18 Update
2016-07-13 Update
2016-07-08 Update
2016-07-08 Update
2016-07-08 Update
2016-07-07 Update
2016-07-01 Update
2016-06-29 Update
2016-06-27 Update
2016-06-23 Update
2016-06-22 Analys
2016-06-20 Update
2016-06-16 Update
2016-06-16 Analys
2016-06-10 Analys
2016-06-10 Update
2016-06-10 Update
2016-06-10 Update
2016-06-10 Update
2016-06-09 Update