Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

DGC One: Miljardmarschen fortsätter

DGC:s försäljning uppgick till 187,1 MSEK (tillväxt, 13,0 procent) under det fjärde kvartalet, väntat var 193,0 MSEK. Resultatmässigt uppgick EBITDA till 44,4 MSEK, motsvarande 23,7 procent i marginal, att jämföra mot väntade 46,0 MSEK och 23,8 procent. Vi hade framförallt räknat med en högre försäljning inom affärsområdet IT-drift.

Likt tidigare präglas bolaget fortsatt av fiberinvesteringar pga. teknikskiftet, vilket pressar marginalerna på kort sikt. Genom att vara offensiva i sina fiberinvesteringar säkerställer DGC sin konkurrenskraft och säkrar den långsiktiga tillväxten – en strategi vi är positiva till.

Rapporten föranleder endast mindre prognosförändringar och vi upprepar därmed vårt tidigare värderingsintervall mellan 90-145 kronor.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update