DGC One: Miljardmarschen fortsätter

DGC:s försäljning uppgick till 187,1 MSEK (tillväxt, 13,0 procent) under det fjärde kvartalet, väntat var 193,0 MSEK. Resultatmässigt uppgick EBITDA till 44,4 MSEK, motsvarande 23,7 procent i marginal, att jämföra mot väntade 46,0 MSEK och 23,8 procent. Vi hade framförallt räknat med en högre försäljning inom affärsområdet IT-drift.

Likt tidigare präglas bolaget fortsatt av fiberinvesteringar pga. teknikskiftet, vilket pressar marginalerna på kort sikt. Genom att vara offensiva i sina fiberinvesteringar säkerställer DGC sin konkurrenskraft och säkrar den långsiktiga tillväxten – en strategi vi är positiva till.

Rapporten föranleder endast mindre prognosförändringar och vi upprepar därmed vårt tidigare värderingsintervall mellan 90-145 kronor.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update
2017-03-14 Update
2017-03-10 Update
2017-03-10 Update
2017-03-07 Update
2017-03-07 Update