Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Enea: Stort förvärv uppväger Ericsson-tapp

Eneas Qosmos-förvärv adderar en marknadsledare med 75 procents andel av ett nischsegment i snabb, strukturell tillväxt. Förvärvet innebär redan för 2017 intäkter i nivå med Eneas hela Ericsson-exponering.

Det annonserade skiljeförfarandet kan innebära extra royalties på runt 900 MSEK, att jämföra med dagens market cap på 1 400 MSEK. I potten ligger dessutom en minst 100 procent högre royalty framgent, baserarat på royaltynivån 100 MSEK. Förlust i processen innebär status quo för royaltynivåerna.

Aktiemarknaden har hittills inte åsatt en enda krona i värde åt ovanstående men vi höjer estimaten. Nytt base och bull case anges till 119 respektive 225 SEK per aktie (f.d. 96 & 159). Bear case blir kvar på 61 SEK då Ericsson-risken neutraliserar Qosmos-tillväxten.

Författaren ägde vid analystillfället aktier i bolaget.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update