Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Immunicum: Nedpressade marknadsförväntningar

De kliniska studierna med Intuvax utvecklas positivt och grönt ljus att inkludera patienter i Frankrike och USA öppnar för snabbare patientrekrytering till fas II-studien (MERECA). Uppföljningen av bolagets första fas I/II-studie inom njurcancer (mRCC) fortgår. Inget nytt från studien är goda nyheter, att medianöverlevnad ännu inte nåtts.

Sedan vd-bytet förra hösten tillämpas en något mer återhållsam informationsgivning kring projekten. En lägre intensitet i informationsgivningen tillsammans med ett generellt svagare börsklimat för läkemedelsutvecklande bolag på börsen är främsta förklaring till den svaga kursutvecklingen i år. Vi förväntar oss dock nyheter kring Intuvax med ytterligare studiedata från fas I/II-studierna inom mRCC och HCC, som kan bidra till återväckt intresse från investerare.

Vi gör i nuläget inga ändringar i våra projektantaganden, men har höjt kostnadsprognoserna något för bolaget. Vårt motiverade värde för Immunicum i basscenariot uppgår till 46 (46) kronor.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update