Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Mycronic kör på - men fler körningar kan komma

Mycronics Q1-rapport kom in i linje med väntat medan intäkter och EBIT uppgick till 676 och 159 MSEK (väntat 671 & 147).

Det trevligaste i rapporten var utan tvekan resultatet i Assembly Solutions-segmentet som överraskade genom att uppgå till -55 MSEK (väntat -64) och endast -5 MSEK justerat för extraordinära förvärvskostnader.

Som vi aviserade i vår preview har vi sänkt våra PG-estimat, vilket leder till nytt base och bear case på 120 SEK per aktie (128) respektive 60 SEK (75). Vi väntar oss att EBIT för 2018E faller med -22 procent till 538 MSEK även om Mycronic lyckas fylla orderboken med ytterligare 1-2 avancerade PG-system. Med anledning av föregående ser vi en chans till fortsatta körningar i aktien.

Författaren ägde vid analystillfället aktier i bolaget.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update