Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Nanologica: Breddat produktutbud & indisk expansion

Nanologica genomförde en nyemission under oktober månad för att finansiera nya satsningar. Bolaget breddar nu produktutbudet till att innefatta kolonner och gör en storsatsning på kromatografi i Indien. Vi prognosticerar att Nanologica når ett positivt kassaflöde under 2017. År 2018 år väntas bolaget omsätta 29 (33) miljoner kronor. Minskningen i vår prognos härleds till bolagets omdirigerade fokus på kolonner, vilka bedöms ha en längre utvärderingsperiod. Ytterligare förseningar i försäljningen bedöms vara den största risken i dagsläget. Vi ändrar vårt motiverade värde till 25 (36) kronor. Ändringen härleds till våra estimatförändringar, samt emitteringen av 1 259 305 nya aktier, motsvarande 27 procent av den totala aktiestocken. Vi har även gjort mindre justeringar i vår rating.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update
2017-03-14 Update
2017-03-10 Update