Nanologica: Breddat produktutbud & indisk expansion

Nanologica genomförde en nyemission under oktober månad för att finansiera nya satsningar. Bolaget breddar nu produktutbudet till att innefatta kolonner och gör en storsatsning på kromatografi i Indien. Vi prognosticerar att Nanologica når ett positivt kassaflöde under 2017. År 2018 år väntas bolaget omsätta 29 (33) miljoner kronor. Minskningen i vår prognos härleds till bolagets omdirigerade fokus på kolonner, vilka bedöms ha en längre utvärderingsperiod. Ytterligare förseningar i försäljningen bedöms vara den största risken i dagsläget. Vi ändrar vårt motiverade värde till 25 (36) kronor. Ändringen härleds till våra estimatförändringar, samt emitteringen av 1 259 305 nya aktier, motsvarande 27 procent av den totala aktiestocken. Vi har även gjort mindre justeringar i vår rating.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-02-20 Update
2017-02-20 Update
2017-02-20 Analys
2017-02-20 Update
2017-02-17 Update
2017-02-17 Update
2017-02-17 Update
2017-02-16 Update
2017-02-16 Update
2017-02-16 Update
2017-02-13 Update
2017-02-13 Update
2017-02-13 Update
2017-02-10 Update
2017-02-10 Update
2017-02-10 Update
2017-02-03 Update
2017-02-03 Analys
2017-02-01 Update
2017-01-31 Update
2017-01-27 Update
2017-01-27 Update
2017-01-27 Update
2017-01-26 Analys
2017-01-20 Update