Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Nanologica: Händelserikt år väntar

Leveransen av packningsmedia har fortskridit i något lägre takt än förväntat och försäljning i Q4 nådde därför inte upp till våra prognoser. Tidslinjen för leveransen skjuts fram och väntas fortlöpa till Q3’17. Kostnadsbasen under Q4 var i linje med förväntan.

Bolaget meddelade i samband med Q4-rapporten att strategin för affärsområdet drug delivery har omformats. Bolaget kommer nu att inleda utvecklingsprojekt i egen regi.

Vi behåller vårt motiverade värde på 25 kronor per aktie. Vi bedömer att marknaden har intagit en försiktig hållning till aktien, inväntandes en uppdatering kring försäljningen av kolonner.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update