Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

NC Lahega: Eventuellt färdigstädat

Bokslutet blev i stort sett en repris på Q3-rapporten då ytterligare stora omstruktureringskostnader, 16 MSEK i Q4, tynger resultatet. Exklusive dessa var EBITDA 7 MSEK, precis som väntat. Den underliggande verksamheten utvecklas stabilt och bra och under 2017 räknar vi med att se synergieffekterna av integrationen än tydligare. Tyvärr har bolaget flera gånger missbedömt vilka åtgärder och kostnader som krävs och vi är osäkra på om det kommer ännu fler överraskningar. Vi har höjt försäljningsprognoserna något men tar samtidigt höjd för lite högre kostnader den närmaste tiden. Värderingen i vårt Base case indikerar ett motiverat värde omkring 2,8 kronor per aktie (tidigare 3,0 kronor per aktie).

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update