Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

NC Lahega: NC Lahega blir Clemondo

Året inleddes riktigt starkt och Q1-rapporten överträffade våra förväntningar: EBITDA dryga 10 MSEK medan vi räknat med cirka 7 MSEK. NC Lahega, som nu namnändras till Clemondo Group, verkar vara igenom huvuddelen av strukturarbetet och visar upp en stabil och bra lönsamhet. Årets första kvartal är dock säsongsmässigt deras starkaste och bolaget uppger också att de kommer tappa ett par affärer under året på grund av hård priskonkurrens. Trots den starka inledningen på året har vi sänkt prognoserna något för de kommande åren då signalerna om prispress i marknaden gör oss mer försiktiga. Ett lägre avkastningskrav ger ändå ett lite högre motiverat värde. Base case: 3,0 SEK per aktie (tidigare 2,8 SEK).

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-24 Update
2017-05-24 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update