Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Opus Group: Höjer ribban rejält

Det är verkligen inget fel på ambitionsnivån i bolagets nylanserade tillväxtplan för åren 2017-21. Omsättningen skall fördubblas och EBITDA-marginalen lyfta till 25%, jämfört med 20% för helåret 2016. Ny koncernchef blir Lothar Geilen. Knappast överraskande då han under flera år ansvarat för hela koncernens bilprovningsverksamhet. Utfallet i Q4-rapporten var denna gång lite klenare än vi hade räknat med. Intäkterna ökade 5% Y/Y (vår prognos: 12%) och EBITDA steg 16% till 68 MSEK. Vi hade dock räknat med mer inom båda rapporterande segment. Den nya tillväxtplanen verkar inte orealistisk men för att vi skall börja inteckna den i våra prognoser behöver den ta en tydligare form. Våra prognoser, antaganden och värdering (Base case 10,2 SEK per aktie) är i huvudsak oförändrade. Ett Bull case scenario, baserat på att femårsplanen uppnås, ger dock en betydande potential i värderingen upp emot 15 SEK per aktie.

Författaren ägde vid analystillfället aktier i bolaget.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update