Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Peptonic Medical: Det östrogenfria alternativet

Peptonic Medical är ett läkemedelsutvecklande bolag med huvudfokus på projektet Vagitocin. Projektet är i fas II och de kliniska resultaten har så här långt varit lovande och indikerar en effekt i nivå med dagens etablerade läkemedel, men med en bättre biverkningsprofil. Vagitocin är ett läkemedel baserat på den kroppsegna substansen oxytocin. Produkten utvecklas för att bli ett östrogenfritt behandlingsalternativ till kvinnor med vaginal atrofi. Behov av östrogenfria alternativ är framför allt stort hos kvinnor med en historik av cancer, då dagens östrogenbaserade produkter i sig innebär ökad risk för cancer. Bolaget ska noteras på Aktietorget och i samband med detta genomförs en nyemission på 20 miljoner kronor före transaktionskostnader. Finansieringen ger bolaget möjlighet att på egen hand genomföra en fas IIb-studie med Vagitocin, vilken ska ligga till grund för ett licensavtal med en partner.

Teckningsperioden löper mellan 26 maj – 13 juni, teckningskursen uppgår till 11,5 kronor och första dag för handel är preliminärt den 30 juni 2014.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-28 Update
2017-04-25 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update