Polygiene: Stark avslutning på året

Polygienes rapport för det fjärde kvartalet visar att bolaget är tillbaka på tillväxtspåret och att Q3’16 (negativ tillväxt) endast var ett hack i kurvan. Försäljning överträffar våra prognoser och resultatet kom in något lägre på grund av högre rörelsekostnader än väntat – det är fortsatt de tidigare nämnda marknadssatsningarna som ligger bakom de högre kostnaderna.

Försäljning uppgick till 20,2 MSEK (15,0), motsvarande en tillväxt på 35,0 procent (prognos: 17,6 MSEK respektive 18,0 procent). EBITDA landar på 0,6 MSEK (1,2 MSEK), motsvarande en marginal på 3,0 procent (prognos: 1,1 MSEK respektive 6,0 procent).

Vi gör endast mindre revideringar och värderingen uppgår fortsatt till cirka 16,5 kronor per aktie i base case. Även fair value range är oförändrat, uppgående till 6,0–22,0 kronor.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-24 Update
2017-04-21 Update
2017-04-21 Update
2017-04-19 Update
2017-04-12 Update
2017-04-11 Update
2017-04-07 Update
2017-04-03 Update
2017-03-31 Update
2017-03-31 Analys
2017-03-30 Analys
2017-03-29 Update
2017-03-28 Update
2017-03-24 Update
2017-03-22 Analys
2017-03-21 Update
2017-03-21 Update
2017-03-17 Update
2017-03-16 Update
2017-03-14 Update
2017-03-14 Update
2017-03-10 Update
2017-03-10 Update
2017-03-07 Update
2017-03-07 Update