Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Polygiene: Stark tillväxt & höga kostnader

Polygienes rapport för det första kvartalet visar på en stark försäljning vilken överträffar våra prognoser men redovisar samtidigt större förlust än väntat.

Försäljning kom in på 17,4 MSEK (väntat: 16,0) och EBITDA uppgick till -3,3 MSEK (väntat: -1,3). Tillväxten på 30 procent (24 procent rensat för valutaeffekter) är ett styrketecken då jämförelsekvartalet föregående år visade på en tillväxt omkring 97 procent. Det sämre resultatet är framförallt hänförbart till högre investeringar.

Vi justerar upp våra kostnadsestimat (rörelsekostnader exkl. COGS) för 2017 samt 2018 med cirka 11 procent, från tidigare 48 MSEK till 54 MSEK (samma siffror för båda åren). Base case uppgår till 16 kronor per aktie och fair value range till 6 – 22 kronor.

 

Kommentarer

The company needs an international orientated marketing manager and salesman. Someone with working experiences at a big name company like Nike, Adidas or some other multinational.

Marketing costs don't have to be high because the product is unique and sells itself. That's why I was surprised to see a weak Q1. Management has to think more out of the box and make this company profitable as soon as possible.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-24 Update
2017-05-24 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update