Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Systemair: Styrkebesked!

Q3-rapporten visar imponerande stark tillväxt som gav positiva följdeffekter hela vägen ner i resultaträkningen. Försäljningen steg 21% (12% organiskt) och EBIT förbättrades till 105 MSEK. Båda klart bättre än väntat. Marknadsläget ser ut att stärkas då Systemair nu visar organiskt tillväxt inom samtliga regioner. I Norden verkar de också ta marknadsandelar. Enligt bolaget fortlöper omstruktureringsarbetet planenligt och resultatet bör synas tydligt i lönsamheten under det kommande året. Den senaste tidens goda försäljningstillväxt och resultatförbättringar gör att vi kan skruva upp prognoserna för de närmaste åren. Motiverat värde i vårt Base case scenario har ökat från 130 till cirka 140 kronor per aktie.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update