Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

West International: Skördetiden närmar sig

Försäljningen under årets sista kvartal kom in längre än vår prognos, fast med stärkt bruttomarginal. Säsongsvariation är den primära förklaringen till detta. Vi tar denna typ av avvikelse med ro och ser framemot ett intressant 2017.

West fortsätter skapa nya partnerskap, annonsera flertalet affärer och investera i sin teknikplattform. Bolagets investeringar går primärt till en egen betalväxel, vilket kommer leda till förbättrad prestanda, större skalbarhet och sannolikt transaktionsbaserade intäkter. Vi menar att West har under en längre tid genomfört stora investeringar gällande certifieringar, internationalisering samt ny teknik, och nu närmar vi oss skördetiden.

Vi har genomfört estimatjusteringar och höjt vår Redeye Rating för lönsamheten i bolaget. Efter förändringarna uppgår vårt motiverade värde, i Base-case, till 7,5 (7,0) SEK per aktie.

Författaren ägde vid analystillfället aktier i bolaget.

Fler bolagsanalyser

Här listas fler bolagsanalyser ifrån Redeyes analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-23 Update
2017-05-22 Update
2017-05-19 Update
2017-05-19 Update
2017-05-18 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-17 Update
2017-05-16 Analys
2017-05-16 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-12 Update
2017-05-11 Update
2017-05-11 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update
2017-05-10 Update