Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Axon kids - Kan tillväxten hålla i sig?

Axon kids är ett Göteborgsföretag som gör bilbarnstolar. De har varit inne på börsen sen sommaren 2014 och har sen börsintroduktionen gjort ytterliggare en emission. Tanken är att slå sig in på bilstolsmarknaden både i norden och på en global nivå. Företaget växer lavinartat och har precis nått break-even. Det gör att det befinner sig vid en väldigt intressant brytpunkt. Fortsätter intäckterna att öka snabbare än kostnaderna har företaget en väldigt stor uppsida. Men det är samtidigt ett företag med en tunn balansräkning och två nyemissioner i närtid så det är en investering med mycket risk.

Bolag Axon Kids
Rek. Köp

Jag tänker gå igenom hur jag ser på de olika posterna i åresredovisningens resultaträkning, göra en SWOT samt estimera framtida P/E. Även balandsräkningen ska få sig en snabb övergång.

Omsättningstillväxt:

Jag ser Axon kids som ett tillväxtcase så då självklart tillväxten det intressantaste att börja med.

Omsättningstillväxten har varit 11%(2014), 19%(2015) och 66%(2016). För Q1 2017 var omsättningen 52% högre än Q1 2016 och 14,5% högre än Q4 2017.

Värt att notera är att de i slutet av 2013 hade ett katastrofalt krocktest på en stol som de sen tog bort från marknaden. Att trotts det lyckas växa 11% det året är imponerande.

 

Det som driver tillväxten är tre saker.

Ökning av marknadsandel – De ökar på sina nuvarande marknader. Tex blev en av deras stolar populärast på prisjakt under året vilket har boostat tillväxten i Sverige ordentligt.

Nya produkter - De kom ut med en stol (Wolmax under 2016). De kom precis med en ISOFIX-variant av en stol för större barn nu i April och kommer under 2017 med en i-Size-stol. Dessutom är ett nytt modulsystem planerat till Q4 2017. Från och med 2019 har man sen en ny produktfamilj på ingående. Även dom en kanibaliserar på befintliga produkter så är den en förutsättning för att fortsätta växa och inte bli omsprungna av konkurenterna.

Ny marknader – Företaget har många marknader kvar att gå in i. Dels i Europa, men också Nordamerika är planerat för 2019 i samband med den nya platformen.

 

Bolaget tror på 30% tillväxt för 2017 och med tanke på historiken, det fantastiska 2016 och utvecklingen i Q1 2017 känns det tom lite i underkant. De hade ju 30% som estimat för 2016 och då landade det på 66%...

Jag tror att företaget är lite för pesimistiska med sitt estimat för 2017 och klarar 40% tillväxt. Detta tror jag eftersom de låg på över 50% tillväxt under Q1. 52% mot samma persiod förra året och 58% mot föregående kvartal om man räknar på årsbasis. Så även om de saktar ner lite så ska det till en ordentlig inbromsning för att landa på 30%.

När företagets säger att tillväxten saktar ner får man ta det i beaktning, även om jag tror de är lite för försiktiga. För för 2018 och framåt väljer jag att räkna med den för 2017 estimerade tillväxten på 30%.

 

Bruttomarginal:

Bruttomarginalen har historiskt varit 24%(2014) 22%(2015) och 31%(2016) (Dock var den på 34% på 2013 vilket är konsigt...)

Bolaget har jobbat mycket med marginalen senaste året men säger också att det finns mer att göra. Dessutom har en av rekryteringarna under 2017 varit mot med inriktning mot tillverkning vilket tyder på att man lägger ytterliggare energi på att förbättra marginalerna ytterliggare.

Jag förutsätter att de tog de lägst hängande frukterna först och att de stora förbättringar som gjordes under 2016 är en engångsföreteelse. Men blir de hälften så stora förbättringar under 2017 och sen en frisering av marginalen med ytterliggare någon procent under 2018 och 2019 så blir det 34,5% marginal 2017, 36% för 2018 & 37% för 2019. Det kan låta som överdrivet bra förbättringar, men med tanke på att de visat att de kan göra under 2017 och dessutom rekryterat för att göra ytterliggare förbättringar tror jag det är rimligt.

Hur de nya produkterna som kommer ut under 2017 påverkar marginalen kan jag inte bedömma så jag gör antagandet att de inte påverkar marginalerna varken possitivt eller negativt.

 

Kostnader:

Antalet anställda ökas samtidigt som företaget lägger stora pengar på att ta fram en ny produktserie som planeras vara klar till 2019. Det var ju den här platformen som var anledningen till senaste nyemissioner. Produktserien tas fram av exerna konsulter och belastar som jag förstått det nästan enbart övriga externa kostnader även om säkert någon anställd är involverad. Inom externa kostnader säger företaget att de under 2016 tog engångskostnader för att ta fram en ny marknadsplatsform och extra besök på mässor. Det kommunicerades som en engångskostnad, men jag tror inte på det. Mässor behöver de gå på och marknadsföring kommer kosta framöver med, om man vill fortsätta växa.

Tittar man historiskt har övriga externa kostnader stigit med 16%(2015) och 24%(2016) och ligger nu på 6,6 miljoner.

Jag tror att kostnaderna för marknadsföring kommer växa i snabbare takt än historiskt för att täcka marknadsföring i både befintliga och nya marknader.
Tittar man på produktutveckling kommer man att utveckla modulstystemet som kommer under Q4 2017 och andra vidarutvecklingsprojekt av befintliga produkter. Till det kommer dessutom den nya platformen som beräknas kosta 5-10 miljoner fram tom 2019.

Antar vi att platfomren kostat en dryg miljon redan under 2016 och kostnaden landar i mitt i uppsakttat område(7,5) så blir det ca 2 miljoner ytterliggare per år i kostnader till slutdatum.

Så dyrare marknadsföring, fortsatt utveckling av produkter plus ett STORT extra projekt....

Det gör att det är rimligt med en fortsatt ökning av externa kostnader i en betydligt högre takt än för 2016. Bara för fortsatt produktutveckling och ökad marknadsföring borde kostnader öka. De senaste två åren har kostnaderna ökat ca 20% och jag räknar med att det fortsätter öka med den takten de närmsta åren med.

Lägger man sen till den nya platformen får man 2 extra minjoner per år tom 2019.

 

Sen har vi kostnader för personal...

Man har i år gått från 4 till 7 anställda, men flera av rekryteringarna har varit i slutet av året och kostnaden har inte påverkat hela 2016. Trotts det har kostnaden för anställda ökade med 34% under 2016. Man kommunicerade att man Q4 2016 skulle rekrytera 4 personer, så även om man har ökat med 3 personer så kommer det förmodligen minst 1 i början av 2017. Sen räknar jag med ytterliggare anställningar i takt med att man växer, förutsatt att ekonomin tillåter. Dock tror jag inte på några fler dubblingar på ett år. Det fungerar inte i längden och företaget har varit ducktiga på att hålla nere fasta kostnader tidigare.

För 2017 utgår jag från 2015 års kostnad med fyra anställda och räknar med det dubbla för 2017. Det blir 6,6 miljoner 2017. Sen antar jag att man fortsätter rekrytera, fast i en lite lägre takt de kommande åren (2 personer per år) så har vi 6,6+1,4=8 miljoner 2018 och 9,4 2019.

Det kan låta mycket att fortsätta öka med 15-20% per år när man precis har dubblat personalstyrkan, men finns det pengar tror jag man kommer satsa på att rykryterar för att driva tillväxt istället för att visa en större vinst.

 

Övriga kostnader i företaget är:

Avskrivningar:

0,6 (2014) 0,7(2015) 0,8(2016) Räknar med att de fortsätter öka linjärt framöver med 0,1 miljoner per år.

 

Valutaförluster/vinster:

De senaste åren har man tagit förluster här iom att dollarn har stärkts. Dock kan jag inte sia om dollarna framtid och räknar med +-0 här. Ibland vinner man, ibland förlorar man... I längden går det jämnt ut på den här posten.

 

Kundförluster:

Senaste året hade man 0,5 miljoner i kundförluster. Men 2014 & 2015 hade man så gott som inga så jag avskriver det som en engångsföreteelse den här gången även om risken såklart finns att det upprepas.

 

Framtida P/E

Så då var det dags att räkna på nutida och framtida P/E (Siffror i miljoner SEK)

Har räknat med börsvärde på 74,21 (Kurs på 7,65 SEK)

 

2017

Omsättning 43,8*1,4

Marginal 34,5%

Bruttomarginal 21,2

Kostnader ext 9,9

Kostnader pers 6,6

Vinst efter skatt 2,9

P/E 25,6

 

2018

Omsättning 43,8*1,4*1,3

Marginal 36%

Bruttomarginal 28,7

Kostnader ext 11,5

Kostnader pers 8,0

Vinst efter skatt 6,4

P/E 11,6

 

2019

Omsättning 43,8*1,4*1,3*1,3

Marginal 37%

Bruttomarginal 38,3

Kostnader ext 13,4

Kostnader pers 9,4

Vinst efter skatt 11,3

P/E 6,5

 

Balansräkningen:

Skulder och omsättningstillgånger är lika stora. Så förutom de pengar som kom in från nyemissionen kan man kort och gott säga att företaget har inga pengar.

 

En SWOT också för att belysa de aspekter som inte syns när man bara tittar på siffrorna.

SWOT:

Strengths:

-En väldigt bra tillväxt och produkter som täcker uppenbara hål i produktsortimentet på väg ut under 2017. Produkter på väg ut kompleterar och inte kanibaliserar på befintliga produkter. (Dock kommer nya modulsystemet och nya platformen att kanibalisera, men de påverkar tidigast 2018)

-Företaget har inte hunnit dra på sig några stora fasta kostnader. (än....)

-Grundarna är storägare (och vill inte se mer utspädning av aktien)

 

Weaknesses:

-En liten spelare i branchen.

-Obefintlig omsättning i aktien.

-Tunn balansräkning!! Företaget har nästan inga pengar och de som finns investeras i tillväxt. Skulle det komma en motgång blir det snabbt nyemission. ( igen... :-( )

 

Opportunities :

-Finns många nya marknader att växa på och existerande marknader att ta ytterliggare marknadsandelar i. Det finns i praktiken utrymme att växa hur mycket som helst de närmsta åren.

-Uppköp

-Ligger rätt i tiden med bakåtriktat

 

Threats:

-Ekonomin är överhettad och dopad med låga räntor. Det kommer bromsa in någon gång, och då påverkar det företaget.

-Företaget är väldigt beroende av ett fåtal produkter och nyckelpersoner.

Har en stol som står för huvuddelen av försäljningen(Minikid) och har ju bara ett handfull anställda.

Om de får ut en stol som är farlig på marknaden, som de fick 2013, drabbas de väldigt hårt.

-Riktade emissioner och optioner.

Tänker jag behöver förklara den här sista lite extra. När man har ett företag med ett fåtal stora ägare som dessutom är involverade i företaget kan de ”belöna” sig själva orimligt mycket om det går väldigt bra. De kan kort och gott köra över resten av aktieägarna om de inte känner att de har ett behov av oss längre och hålla oss borta från den stora uppsidan som finns i företaget.
Finns inga belägg på att de skulle betee sig så, men det kan hända och det är bra att vara medveten om risken.

 

Slutsats och värdering:

Företaget gör mycket rätt... Det växer på nya och befintliga marknader. Dessutom finns det mycket bra produkter i pipen som kommer säkra framtida tillväxt.
Största nedsidorna är den låga omsättningen i aktien och tendensen att ta nyemssioner.

Omsättningstillväxten är det absolut viktigaste siffran för företaget framöver. Klarar de hålla en hög tillväxt är de klart undervärderade. Klarar de inte det, så är dagens värdering för hög.

Jag tror de kommer att lyckas, men är ändå inte mer såld än att jag vill värdera företaget till P/E 15 för 2018 års vinst, dvs 9.70 SEK / aktie. Ett företag med tillväxt på 30-40% borde vara värt mer, men om man räknar med den otroligt tunna balansräkningen samt omsättningen i aktien landar det här.

Jag kommer varken att sälja mina befintliga eller köpa fler aktien i företaget efter den är analysen. De jag har, kommer jag att ha kvar, men mer aktier vill jag inte ha pga den låga omsättingen i aktien om jag behöver gå likvid.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.