Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Det kommersiella avtalet allt närmare för Taurus

Bolag Taurus Energy
Rek. Köp
Kurs vid analys 1.46
Aktuell Kurs 1.63
Förändring +11.6%
Kursgraf

Det har snart gått ytterligare ett kvartal sedan min förra analys, då gjord precis efter det att Taurus fick sitt GRAS (Generally Recomened As Safe) godkännande på plats. Mycket har hänt sedan dess, inte minst en viss pressrelease den 29 mars, och jag känner mig efter dessa händelser tämligen övertygad om att Taurus Xyloferm kommer bli en del av Quads/Syngentas Cellerate teknik.

Pressmeddelande 29 mars meddelar det positiva att Quad och Syngenta avser att gå vidare med Xyloferm i industriella tester som avses påbörjas redan i april. Länk till PM: http://taurusenergy.eu/quad-county-corn-processors-utvarderar-xyloferm-industriell-skala/. Läs gärna hela detta pressmeddelande då det ger en bra beskrivning av processen men även av Quad samt Syngenta. Notera tex att Syngenta har ca 28 000 anställda, det är inga små bolag Taurus har att göra med minst sagt...

Jag skulle vilja hålla mig kvar vid detta pressmeddelande då det innehåller ett antal högst intressanta uttalanden och aspekter. Inte minst Quds VD:s Delayne Johnsons uttalande som enligt mig säger det mesta: "Det är spännande att nu kunna lägga till en C5 jäst som den sista biten i pusslet för att maximera produktiviteten i vår patenterade Cellerate process". Ett sådant uttalande skulle aldrig gjorts och kommunicerats om man inte på goda grunder hade för avsikt att teckna ett avtal.

Jag skull även vilja säga att ordet tester är fel ord att använda, skulle snarare kalla det för tekniska förberedelser inför kommersiellt avtal. Perioden med tester anser jag redan är avklarad, den kan ju delas in i de inledande labtesterna med små volymer (hydrolysat) och sen de efterföljande demotesterna som är en uppskalning men vilket ändå inte kan jämföras med dessa industriella körningar som nu planeras i kärl upp till 385 000 gallon. De är en stor apparat som nu dragits igång i Quads anläggning inför dessa körningar och det kommer därtill vara personal från Lallemand på plats för att representera Taurus under båd testet och utvärderingen. Många invoverade, stora volymer, säkerligen en hel del kostnader/invsteringar från Quad/Syngentas sida, något man inte skulle göra om man inte var fast beslutna att få till ett skarpt avtal.

Visst finns det alltid en risk att något kan hända under denna uppskalning men jag känner mig oerhört lugn då det tidigare vid flera tillfällen nämts att en av Xyloferms bästa egenskaper just är dess robusthet (se produktbladet) att klara tuffa miljöer vilket detta får räknas som. Lägg därtill att man har support från erkänt duktiga Lallemand vid sin sida, förutsättningarna får anses goda minst sagt.

Vad ett eventuellt avtal kan vara värt har jag tidigare tagit upp i ett blogginlägg, se denna länk: http://www.redeye.se/aktiebloggen/taurus-energy/taurus-svindlande-rakneexempel-vad-avtal-kan-vara-vart. Den stora frågan är dock om inte Lallemand kommer köpa upp Taurus före dess så som spekulerats tidigare? Taurus sticker på allvar ut som en potentiell uppköpskandidat nu efter det senaste pressmeddelandet. Fortsättning följer...

 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.