Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Dramat fortsätter

God afton kära läsare. Jag tänkte dela med mig av mina tankar kring gårdagens halvt kryptiska yttrande från alla våras älskade Riksantikvarieämbete och Naturvårdsverket. Jag har fått in en hel del undringar, både folk som frågar "Är det kört nu?" och "Detta var väl det bästa som kunde hända?!"

Bolag Beowulf Mining
Rek. Avvakta
Jag kan säga att jag står fast vid det jag försökt förmedla tidigare, att ärendet blivit om möjligt ännu mer komplicerat under årets gång trots bergsstatens försök att skynda på och effektivisera projektet. Jag bedömer det därför som svårt att egentligen förutspå vad som kommer att ske härnäst och håller mig därför till en öppen diskussion där jag publicerar mina tankar, så får ni kommentera och diskutera fritt vad ni anser rimligt.
 
Först och främst vill jag rekommendera att ALLA, oavsett hur många kommentarer och sammanfattningar man sett, att läsa yttrandet. Först då kan man hålla en givande diskussion då jag tror att det krävs för att få en förståelse för helheten.
 
Kort sagt så gick RAÄ/NVV ut igår och sade att MKBns underlag för en bedömning av LST mha MB är otillräckligt. För att kunna göra en säker bedömning måste därför företaget komplettera ansökan med djupare utredning kring den eventuella indirekta påverkan på Laponia. Exakt vilka processer som krävs framkommer dock inte och det förefaller relativt oklart vad det är som faktiskt skall kompletteras. Det enda vi vet att det har med kriterium (III) och (v) i enlighet med OUV att göra.
 
Man säger även att detta på något sätt inte innebär att en koncession INTE bör godkännas. Myndigheterna är tydliga med att de inte tar ställning till huruvida en koncession slutligen bör godkännas eller inte. De vill inte i förväg utföra LST's uppgift och lämnar detta därför åt dem.
 
Personligen tyckte jag att yttrandet lämnade en hel del att önska. Specifika förslag på vad företaget borde göra för att säkerställa att underlaget är komplett känns som att det borde ha varit en grundpelare i yttrandet.
Samtidigt känner jag att det på något sätt nu "gått upp för mig" att kallak blivit samer och miljöaktivisters stora kamp. Samt att världsarvet faktiskt har oerhört hög status. Trots att det bara handlar om en ytterst liten del(till ytan) av världsarvet som eventuellt kan påverkas är det en av de allra viktigaste komponenterna, rennäringen. Och när det kommer till att bevara samernas levnadssätt inkluderar detta renarnas gamla betesmarker, passager och leder.
 
Även om jag inser det "enkla" i att bara leda om renarna/transportera dem och betala samerna för deras besvär så underminerar detta den huvudsakliga poängen, att bevara det samiska historiska kulturella arvet. Dessutom är det ju problematiskt ur en del andra aspekter, som företaget redovisar i sin rennäringsanalys.
 
Jag har emellertid snappat upp lite här och där att folk diskuterat kring tiden som renarna rör sig över björkholmen och att företaget skulle möjliggöra passage för samerna vid de tillfällen som krävs. Huruvida detta är möjligt eller inte att genomföra låter jag vara osagt då jag inte sett denna teori diskuterad tidigare, men då det argumenterats för att just denna passage faktiskt "skärs av" utav koncessionsområdet med tillhörande anläggningar är min spontana tanke att det skulle bli svårt.
 
Ska man våga sig på att fundera kring vad som är nästa steg i ärendet? Enligt den mall som bergsmästaren tog fram är det nu upp till företaget att komplettera eller inte. Antar vi att bergsstaten inte "slår RAÄ/NVV på fingrarna" eller agerar på ett liknande sätt (men kanske ber dem förtydliga vad de menar) ser vi med högsta sannolikhet en komplettering av beo. Det vore både naivt och oförnuftigt att strunta i det då det är i princip garanterat att LST då ej kommer att ge ett positivt yttrande.
 
Så låt oss anta att företaget kompletterar ansökan. Hur mycket tid som krävs är helt omöjligt att avgöra. Företaget kanske redan sitter på en del fördjupande utredning, kanske gör dem inte det. Dock innebär detta att vid nästa prövning hos LST kommer de rimligtvis ta med det nyligen utnämnda riksintresset för rennäringen av sametinget för björkholmsberget. Hur kommer detta att påverka utgången och den samlade bedömningen? Kommer frågan att diskuteras i UNESCO's världsarvskommitté som RAÄ/NVV skriver är en möjlighet i sitt yttrande?
 
Jag tror det blir svårt att få ett slutgiltigt positivt yttrande från LST oavsett hur mycket företaget kompletterar då deras slutgiltiga samlade bedömning kommer att bottna sig i att det sker in indirekt inverkan på laponia och detta kommer ej att tolereras. Därför tror jag tyvärr att frågan kommer behöva gå till regeringen och eventuellt HFD. Vad som sker där är jag alldeles för oinsatt för att svara på. Regeringen har ju med Damberg i spetsen verkat som en positiv drivkraft i ärendet och Beo hade säkert haft goda chanser på den nivån om det nu ter sig att ärendet tar sig dit. Går det vidare till HFD tror jag inte ens det är lönt att spekulera, då ärendet kommer att återanalyseras från grunden.
 
Det är lätt att vara positiv när allt ser bra ut och det är i nuläget väldigt enkelt att bara se de gråa molnen. Det finns möjligheter för att Beo ska få sin koncession godkänd och det såg väldigt bra ut i början av året. Just nu har ärendet glidit ut lite på hal is igen och tidsaspekten, antalet vändor och vad det faktiska beslutet blir känns som osäkra parametrar. Jag rekommenderar fortsatt försiktighet i väntan på vad företaget kommenterar och önskar er alla en fortsatt god åktur i Beowulf Mining.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.