Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

FrontOffice Nordic AB - Framgången fortsätter i det dolda!

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B) är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt har avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik.

Bolag FrontOffice Nordic
Rek. Köp

FrontOffice har räddat över 130 bolag och har 65 % framgångsrika rekonstruktioner jämfört med branschsnittet 18 % (uppg. från november 2016) sedan start och har tillsammans med miljardären Peter Gyllenhammar startat ett investmentbolag, Reficere Kapital AB. 
Under hösten la Reficere Kapital ett bud på Stampen-koncernen som tyvärr avvisades. Än har inga fler affärer offentliggjorts men det arbetas med största sannolikhet med fler case. Man bör ha i åtanke att tillvägagångssätt skiljer sig åt vid affärer i 100-tals Mkr-klassen görs kontra investeringar i +1 Mkr-klassen.
FrontOffice äger 29,9 % av Abelco, vilket ombildats till ett investmentbolag och åternoteras inom kort. I FrontOffice finns ett starkt human- och socialt kapital, ett tydligt track record, kapitaltillgång, möjlighet till aktieägarspridning vid IPO/pre-IPO samt en stor tillväxtmöjlighet genom uppköp & organisk tillväxt. Policyn är att dela ut 50 % av den årliga vinsten och det kan ske i likvida medel eller aktier.
I Q3 kunde vi se att rekonstruktionsarbeten gör att bolaget går med vinst, visserligen en blygsam sådan men det bär företaget. Det öppnar upp för potentialen de investeringar FrontOffice gör och med multipel när de bolagen i sin tur genomför investeringar (Abelco har redan gjort tre investeringar).

År

Omsättning

Resultat

2015

11,3 Mkr

0,4 Mkr

2016 Q1-Q3*

10,2 Mkr

0,4 Mkr

2017

27 Mkr (Prognos)

6,5 Mkr (Prognos)


*Beroende på resultatet som presenteras för Q4 den 20e februari lutar det åt att bolaget har skapat tillväxt i både omsättning och vinst trots extra kostnader i form av nyanställningar, notering på NGM och lokalbyte.

Andra triggers är Abelcos börsnotering som sker inom kort, där FrontOffice äger 29.9 %, ett investmentbolag som investerar för att nå hög avkastning till högre risk. Frontoffice har även gjort bedömningen att marknadsvärdet för investeringen i Abelco överstiger vad som har investerats.

Bolag Frontoffice investerat i:
Reficere Kapital - 20 % av ev. vinster.
Abelco - 29.9 %*
*Abelco äger i sin tur 51% av JVM Group (100 % av både Hembad AB & Mockfjärdshus AB),51 % av TBS Holding (100 % av TBS Industrial Properties & 73.88 % av TBS Yard), investerat 2 Mkr i Prettyclose (procent ej publicerat).
TGW - Närmare 30 % har kommunicerats
Börshajen - 20 %

Under december månad genomfördes en riktad NE på 3.5 Mkr till åtta privata investerare till kursen 4.7kr. FrontOffice fick snabbt en kapitalinjektion att använda till investeringar. Det är m.a.o. en offensiv NE för att växa genom uppköp och inte en defensiv för att täcka förluster.

Under februari månad kommunicerades det att en notering av TGW planeras och FrontOffice aktieägare får möjlighet att delta i pre-IPO till en pre money värdering av 25 Mkr. FrontOffice  planerar dessutom utdelning av delar eller hela innehavet för att få en stor ägarspridning vid notering av TGW. En utdelning av hela innehavet av TGW skulle innebära ca 14 % utdelning.
TGW är en jaktapp/mötesplats/community för jaktintresserade och markägare som vill bjuda in jägare eller hyra ut mark till jakt. Just nu förbereds lansering av tjänsten i USA.

Att investera i FrontOffice innebär givetvis en risk, likt andra investeringar, och bolaget har ännu inte kunnat visa stora vinster. I mina ögon presterar bolaget långt över förväntan och bredden i investeringarna minskar risken betydligt. Det finns inget annat bolag med BV kring 65 Mkr som har möjlighet att göra investeringar upp till flera hundra miljoner och samtidigt har en core-business som gör vinst.
Bolaget har mycket att bevisa framöver men det är på den här nivån man vill investera i ett bolag med enorma möjligheter till tillväxt, oberoende av marknad.

 

Kommentarer

Bra rubrik på detta, framgången fortsätter verkligen i det dolda. Sådana bolag brukar bli bra placeringar på sikt. Dessutom är intressebolaget Abelco redan en erkänd aktör, enligt nedanstående PM så arbetar de t ex med Polyplanks projekt med sina förlustavdrag.

http://cws.huginonline.com/P/159609/PR/201702/2078595_2.html

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.