Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

IQS Energi Komfort - Möjlig dubblare 2017?

IQS Energi Komfort ökade under 2016 omsättningen med 148 % och förbättrade resultatet före skatt från -10.5 MSEK till 1.6 MSEK. Bolaget handlas till P/E 26 för 2016, men ifall tillväxten 2017 landar på 20 % och bolagets marginalmål på 10 % uppnås så handlas bolaget till P/E runt 6.5 för 2017.

Bolag IQS Energi Komfort
Rek. Köp

Bolaget

Företagets startades 1996 med fokus på värmepumpar för villasegmentet och har idag utfört över 10 000 installationer. Villamarknaden hade en stark utveckling fram till 2010 och företaget hade som mest en omsättning på 90 MSEK. Marknaden vek sig däremot och företaget hamnade i finansiella trångmål och den nuvarande huvudägaren Ampliato Asset Management AB övertog verksamheten i slutet av 2011 och har sedan dess städat upp i bolaget.

Idag säljer företaget produkter och tjänster både mot villasegmentet, men även mot större fastigheter som bostadsrättsföreningar där företaget ser störst potential tillsammans med efterservicesegmentet (högre marginal) närmaste åren. Företaget säljer även serviceavtal med fjärrövervakning och har idag över 600 serviceavtal som ger löpande intäkter primärt från villasegmentet.

Marknad

I mälardalsregionen finns över 10 000 bostadsrättsföreningar med ett potentiellt värde för företagets produkter på över 15 miljarder kr. Företaget tror att fastighetessektorn kommer ha samma starka utveckling som villamarknaden hade tidigare. För större fastigheter är bergvärme attraktivt för att uppvärmning blir både billigare och miljövänligare än fjärrvärme, trots en hög installationskostnad är payback perioden 4-8 år för de flesta bostadsrättsföreningar. Närmaste åren tror IQS att marknaden för större fastigheter kommer att drivas av kostnadsbesparingar (Ca 40 % av förvaltningskostnaden för en fastighet står uppvärmningen för), större flexibilitet med elleverantör jämfört med fjärrvärme och tryck på miljöinvesteringar genom EU-direktiv samt nationell lagstiftning. Ett tecken på att bergvärme för större fastigheter börjar ta fart är att D Carnegie satsar 900 MSEK kommande 5 åren på minskad energieförbrukning bl.a. genom bergvärme och annonserade nyligen starten av Sveriges största bergvärmeprojekt i Haninge där 1100 lägenheter kommer värmas upp med bergvärme,

Aktien

Aktien började handlas på NGM 23 augusti 2016 för 8 kr, efter introduktionsdagen är all time low och all time high 7.35 kr (12 Dec) respektive 11.9 kr (21 Sep). Aktien har relativt dålig likviditet, men som ökat senaste månaden och den dagliga handelsvolymen i snitt/median 47000/26000 aktier i februari. Största ägarna vid IPO ingick i ett lockup-avtal om att behålla 80 % av sina aktier första 12 månaderna och free floaten är ca 63 %. Sedan IPO har en av dessa ägare minskat på innehavet medans resterande har ökat eller har samma innehav.

Mål och resultat 2016

För 2016 räknade företaget med en omsättning på 40 MSEK med en vinstmarginal om 10 %. I november höjde däremot företaget omsättningsprognosen till 60 MSEK, med en vinst för helåret även om lönsamheten pressats på grund av många inhyrda tjänster under den kraftiga expansionen. För 2016 landade omsättningen på 62 (25) MSEK med ett resultat före skatt på 1.6 (-10.5) MSEK.

Mål och prognos 2017

Bolaget kommunicerade ingen prognos för omsättningen 2017 i rapporten nämns däremot att orderingången för villa och service är hög. Marginalerna väntas öka på grund av lägre antal inköpta tjänster, samt att satsningen på fastighetssegmentet under 2016 medvetet skedde till lägre marginaler som en marknadsföringsåtgärd. För 2017 räknar jag med en tillväxt på 20 % med 10 % marginal före skatt som är bolagets långsiktiga mål, detta ansågs vara möjligt 2016 med en organisk tillväxt på 50 %.

Värdering

Sett till 2016 års vinst så handlas IQS till P/E 26 vilket låter högt, men företaget har vänt till vinst samtidigt som det lyckats växa organiskt med över 100 % vilket givetvis pressar marginalerna. Om prognosen ovan för 2017 infaller så handlas IQS till P/E 6.5 för årets vinst vilket får ses som en mycket attraktiv värdering. Ifall tillväxten uteblir 2017, men marginalmålet uppnås handlas IQS till  P/E 8 för 2017. En kurs på 16 kr, nästan 100 % upp skulle innebära ett P/E på 12 ifall prognosen uppnås. För 2018 antar jag tillväxt på 20 % med en marginal på 10 %. I tabellen nedan är siffrorna medianvärdering för stockholmsbörsen samt branscherna byggnation och byggprodukter taget från börsdata.

 

EV/EBIT

EV/S

P/E

IQS 16

16.0

0.6

24.8

IQS 17E

4.7

0.5

6.3

IQS 18E

3.9

0.4

5.2

Börsen

12.2

1.7

16.9

Byggnation & Byggprodukter

16.3

1.3

18.2

 

Länklista

Memorandum http://nyemissioner.se/files/rights-issues/2541/prospekt.pdf

Bokslutskommuniké 2016 http://www.energikomfort.se/wp-content/uploads/2017/02/IQS-Energi-Komfort-AB-bokslutskommunike-311216.pdf

Presentation 1 https://www.youtube.com/watch?v=6_wRIOm9dHE

Presentation 2 https://www.youtube.com/watch?v=BkCFssOU_CQ

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.