Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Tethys Oil: Nu kommer vinsten

Tethys Oil är ett oljebolag som borrar olja i Oman. Av oljeproduktionen tillfaller 70 % staten och 30 % Tethys Oil. Under 2010 uppgick produktionen till ca 140 000 fat, varav ca 42 000 fat var Tehtys andel. Denna produktion genererade en vinst på 80 miljoner kr dvs 2,60 kr/aktie. Priset på brent oil ligger just nu kring 675 kr per fat. Oljepriset kan ju trots gårdagens rapportering gå ner så jag utgår framöver från ett oljepris på 600 kr/fat.

Bolag Tethys Oil
Rek. Köp
Kurs vid analys 50.50
Aktuell Kurs 71.25
Förändring +41.1%
Kursgraf

För att göra saken ännu bättre så är TESTproduktionen igång.(Antal fat enligt information från bolaget. Krontalet är mina beräkningar.)

I maj uppgick testproduktionen till 2500 fat per dag. Tethys andel av produktionen på månadsbasis  ca 23 500 fat motsvarande 14,1 miljoner kr .

I juni uppgick testproduktionen till ca 3400 fat per dag. Tethys andel ca 30 500 fat motsvarande 18,3 miljoner kr.

I juli uppgick testproduktionen till ca 4200 fat per dag. Tethys andel ca 39 000 fat motsvarande 23,4 miljoner kr.

I augusti uppgick testproduktionen till ca 4900 fat per dag. Tethys andel ca 45 000 fat motsvarande 27 miljoner kr.

I september uppgick testproduktionen till ca 6300 fat per dag. Tethys andel ca 57 000 fat motsvarande 34,2 miljoner kr.

 

Bolaget levererar således redan olja och är på så sätt inte en ren spekulationsaffär. Vad kan man då räkna med i framtiden? Bolaget har producerat mera olja för varje månad och inget säger att produktionen inte skulle kunna fortsätta öka. Vi vet inte heller om där finns ytterligare fyndigheter. Jag utgår från bolagets uppgifter hittills och gör en mycket försiktig kalkyl. Jag låter produktionen stannar vid blygsamma 6000 fat per dag eftersom det klaras redan med dagens kapacitet. Detta skulle för Tethys del innebära ca 1800 fat per dag vilket blir 690 000 fat om året. Detta motsvarar ca 414 miljoner kr om året. Då har jag ändå räknat lågt. Optimisten hade antagligen räknat med dubbelt så mycket intäkter.

Visst finns det risker också. Oman är väl inte världens stabilaste land. Dessutom är jag bara en glad amatör och kan inte bedöma utgifternas storlek. Bolaget verkar dock ha en stabil kassa också.

Vi skall inte heller glömma att bolaget äger mycket mark som inte exploaterats ännu. Bolaget äger en yta om 30 000 kvadratkilometer. Vem vet vad där döljer sig? Men vi struntar i detta i sammanhanget och bedömer bara det vi vet.

Vad är då ett bolag värt som framöver genererar försiktigt räknat intäkter om 414 miljoner kr om året. Enligt dagens börsvärde bedöms bolaget vara värt 1,6 miljarder kr. Det är vad bolaget framöver kommer att generera i intäkter på 4 år. Om vi utgår från förra årets uppgifter där produktionen av 42 000 fat genererade en vinst om 2,60 kr per aktie så bör vinsten per aktie också vara avsevärt mycket högre när produktionen är 16 gånger högre…

All information kommer dock från bolagets pressutlåtanden och rapporter. Har bifogat information jag använt nedan. Bifogar även länkar till källorna.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.