Aerocrine: Bygger värden steg för steg

Veckan bjöd på två positiva nyheter från Aerocrine. Dels har bolaget hittat en partner för bearbetning av den amerikanska marknaden, dels har ytterligare en konkurrent eliminerats. Aerocrine går mot en monopolställning på en blivande miljardmarknad.

Bolag Aerocrine
Rek. Köp
Kurs vid analys 6.55
Kursgraf

Aerocrine meddelar idag att man köper tyska konkurrenten FILT. Ett par mycket positiva saker med detta;

1) Aerocrines försäljning och marginaler pressades under 2010 av att belgiska Medisoft och tyska FILT sålde konkurrerande produkter till lägre priser, till Aerocrines befintliga kundbas. Efter dagens affär elimineras alltså en av dessa två konkurrenter. Vidare vann Aerocrine den 24 februari en patenttvist mot Medisoft. Möjligheten för Medisoft att sälja konkurrerande produkter bör iochmed detta vara starkt begränsad. Effekten på försäljning och marginaler bör således reverseras framöver, vilket är mycket positivt för omsättning och resultat 2011.

2) För ett år sedan hade Aerocrine tre konkurrenter, förutom ovan nämnda europeiska konkurrenter, även amerikanska Apeiron. 2010 gick Apeiron i konkurs och Aerocrine köpte upp de immateriella rättigheterna från konkursboet. Efter dagens besked är två av tre konkurrenter helt borta och den tredje klart skadeskjuten. Vad som händer med Medisoft är inte avgjort ännu. Antingen kan Aerocrine fortsätta processen för att på sikt stänga ner Medisoft, eller så måste bolaget teckna någon typ av licensavtal med Aerocrine för att få utnyttja patenten. Om/när marknaden tar fart kommer Aerocrines marknadsandel sannolikt att fortsätta ligga runt de cirka 80-85% man har idag.

3) De legala processerna mot Apeiron, Medisoft och FILT har tagit mycket tid och kostat tiotals miljoner kronor genom åren. Nu har Aerocrine slagit ut alla och kan fokusera helt på bearbetning av marknaden.

Slutligen; tidigare i veckan annonserade Aerocrine ett partneravtal med Kalifornienbaserade Meditab. De två bolagen ska gemensamt bearbeta astmakliniker i USA. Mitt intryck är att Aerocrine använder Meditab som en Value-Added-Reseller. Samarbetet kommer presenteras för läkarsamfundet vid helgens årliga Astma- och allergikonferens i San Francisco (19-21 mars).

Nu väntar vi bara på att American Thoracic Society (ATS) tar beslutet att kvävemonodixmätning ska användas som standard i astmabehandling. Det finns starka indikationer på att detta beslut kommer under våren. Då kan Aerocrine börja bearbeta en miljardmarknad i monopolställning.