Alltele +6.11%

Redeye Rating

Ledning: 7.0 Ledning: 7.0
Ägarskap: 7.5 Ägarskap: 7.5
Tillv.utsikt.: 5.5 Tillväxtutsikter: 5.5
Lönsamhet: 4.0 Lönsamhet: 4.0
Finans.styrk.: 6.0 Finansiell styrka: 6.0
Om Redeye Rating