AllTele -2.72%

Redeye Rating

Ledning: 7.0 Ledning: 7.0
Ägarskap: 9.0 Ägarskap: 9.0
Tillv.utsikt.: 3.5 Tillväxtutsikter: 3.5
Lönsamhet: 3.0 Lönsamhet: 3.0
Finans.styrk.: 6.5 Finansiell styrka: 6.5
Om Redeye Rating