Boule Diagnostics +0.58%

Redeye Rating

Ledning: 6.5 Ledning: 6.5
Ägarskap: 5.0 Ägarskap: 5.0
Tillv.utsikt.: 6.0 Tillväxtutsikter: 6.0
Lönsamhet: 2.5 Lönsamhet: 2.5
Finans.styrk.: 8.0 Finansiell styrka: 8.0
Om Redeye Rating