Bredband2 -1.92%

Redeye Rating

Ledning: 8.0 Ledning: 8.0
Ägarskap: 7.0 Ägarskap: 7.0
Vinstutsikt: 5.5 Vinstutsikter: 5.5
Lönsamhet: 6.0 Lönsamhet: 6.0
Finans.styrk.: 7.5 Finansiell styrka: 7.5
Om Redeye Rating