Bredband2 +1.74%

Redeye Rating

Ledning: 8.5 Ledning: 8.5
Ägarskap: 8.5 Ägarskap: 8.5
Tillv.utsikt.: 7.5 Tillväxtutsikter: 7.5
Lönsamhet: 5.5 Lönsamhet: 5.5
Finans.styrk.: 6.5 Finansiell styrka: 6.5
Om Redeye Rating