Catella +1.71%

Redeye Rating

Ledning: 7.0 Ledning: 7.0
Ägarskap: 8.0 Ägarskap: 8.0
Vinstutsikt: 6.0 Vinstutsikter: 6.0
Lönsamhet: 6.0 Lönsamhet: 6.0
Finans.styrk.: 7.5 Finansiell styrka: 7.5
Om Redeye Rating