Catella +6.02%

Redeye Rating

Ledning: 7.0 Ledning: 7.0
Ägarskap: 8.0 Ägarskap: 8.0
Tillv.utsikt.: 6.0 Tillväxtutsikter: 6.0
Lönsamhet: 2.5 Lönsamhet: 2.5
Finans.styrk.: 6.5 Finansiell styrka: 6.5
Om Redeye Rating