Endomines 0%

Redeye Rating

Ledning: 8.0 Ledning: 8.0
Ägarskap: 3.0 Ägarskap: 3.0
Tillv.utsikt.: 5.0 Tillväxtutsikter: 5.0
Lönsamhet: 4.5 Lönsamhet: 4.5
Finans.styrk.: 4.5 Finansiell styrka: 4.5
Om Redeye Rating