Orexo -3.53%

Redeye Rating

Ledning: 8.0 Ledning: 8.0
Ägarskap: 7.0 Ägarskap: 7.0
Vinstutsikt: 7.5 Vinstutsikter: 7.5
Lönsamhet: 0.0 Lönsamhet: 0.0
Finans.styrk.: 3.5 Finansiell styrka: 3.5
Om Redeye Rating