Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Upp till bevis, PA Resources

ANALYS: Bli inte förvånad när PA Resources aktie på onsdag går ned med 50 procent. Det blir nämligen effekten av den nyemission som oljeföretaget nu ska genomföra. Den som redan äger aktier i PA kan teckna sig. För övriga finns ingen anledning att haka på förrän företaget bevisat att man kan uppfylla sina prognoser.

Bolag PA Resources
Rek. Avvakta
Kurs vid analys 12.20
Kursgraf

PA Resources går nu ut med en nyemission på totalt 1 761 miljoner kronor. Processen är något knölig. För varje aktie erhålls 14 teckningsrätter, fem rätter behövs för att teckna en ny aktie för 3,75 kronor, det vill säga man får teckna 2,8 nya aktier för varje gammal. Nyemissionen innebär alltså en kraftig utspädning av befintliga aktieägares innehav.

Imorgon, tisdag den 25 maj, är sista dagen för handel inklusive teckningsrätter. Från och med onsdag är rätterna avskiljda från aktierna och utspädningen inneär att aktiekursen kommer att falla rejält. Rent matematiskt ska aktien ned till 6 kronor från dagens notering på ungefär 12,25 kronor.

Den som vill rädda sina pengar ska antingen sälja sina aktier i PA Resources senast imorgon, eller stanna kvar i aktien och teckna sig för nya, eller stanna kvar i aktien men sälja teckningsrätterna (och därigenom få tillbaka det värde som försvinner från de gamla aktierna).

För den som ska teckna sig för nya aktier handlar det om att skjuta till mer pengar till bolaget, och därigenom öka risktagandet. Den som gör det måste tro på bolagets framtid.

PA resources har under åren gjort sig kända för positiva prognoser över fyndigheter och produktion. Tyvärr har dessa sällan eller aldrig infriats.

Årets första kvartalsrapport följde samma mönster, företaget förlorade 94,6 miljoner kronor, motsvarande 56 öre per aktie. Marknadens dom blev, med full rätt, hård. Bara under de senaste tre månaderna har kursen halverats. Produktionen under det första kvartalet var 10 200 fat olja per dag, en ökning från 8 700 fat per dag för det första kvartalet 2009.

Olja producerades på sju oljefält i två regioner; i Nordafrika och i Västafrika. Produktionen under det första kvartalet 2010 fördelar sig med 5 750 fat per dag på de sex tunisiska oljefälten och till 4 450 fat per dag på Azuritefältet i Republiken Kongo.

Prognosen för 2010 är att företaget under senare delen av 2010 kommer att på 20 000 fat per dag. Bakom den optimistiska prognosen ligger framför allt att fler brunnar kommer att startas vid Azurietfältet i Republiken Kongo.

För att öka produktionen kommer 1 miljard dollar att investeras fram till och med år 2014, varav 750 miljoner dollar under perioden 2010 till år 2012.

Vår klara uppfattning är att produktionsmålet för år 2010, det vill säga 20 000 fat per dag mot slutet av året inte är realistiskt. Man bör även hålla i minnet att all prospektering innehåller en hög grad av risk.

Vd Bo Askvik, som tillträdde i samband med Årsstämman den 18 maj har med andra ord ett rejält arbete med att återställa förtroendet för bolaget. Vi räknar med att företaget under innevarande år kommer att redovisa en vinst efter skatt i storleksordningen 60-70 miljoner kronor, vilket innebär att företaget värderas till runt 44 gånger årsvinsten, vilket i ett sektorperspektivet är dyrt. För nästa år faller p/e-talet till runt 10, vilket fortsatt är högre än för företag som Statoil, Lundin Petroleum samt norska DNO.

Rekommendationen blir trots allt att teckna för de som redan idag har aktien. Men man ska vara medveten om att exponeringen mot denna riskfyllda bransch ökar i så fall. Varje sparare bör tänka över hur stor del av aktieportföljen som är rimligt att reservera för den här typen av bolag.

För övriga finns ingen anledning att haka på tåget förrän företaget bevisat att man kan uppfylla sina prognoser.