Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

West International: Viktigt avtal undertecknat

West International skapar ett modernt - Svensk kassaservice - som ger kunden möjlighet att skicka paket billigare än tidigare. En ny lagstiftning gör att butiker måste införskaffa en ny kassaapparat. Bolaget värderas i jämnhöjd med det egna kapitalet, och är skuldfritt.

Bolag West International
Rek. Köp
Kurs vid analys 3.02
Aktuell Kurs 9.3
Förändring +207.9%
Kursgraf

Affärsidé

West International levererar interaktiva terminaler, kassasystem och andra automatiserade betalningssystem till kunder i hela världen. Systemen säljs via systemintegratörer och distributörer. Bland referenskunderna märks Fuijitsu, HP, Volvo, Saab, HM,Citibank, Absa Bank, Wincore, Credito Agricola, DBS Bank, HSBC, Micros etc.

West International, har för närvarade 17 anställda.

Det är inte helt lätt att förstå sig på detta bolag. Dels är namnet aningen kryptiskt: ”West international”. Till detta kommer att verksamheten kan betecknas som ”tråkig”. Teknisk utrustning till bank och detaljhandeln.

Hemsidan ger ett trött och slumrande intryck. Historiken för bolaget sträcker sig fram till 2007, och är i behov av en uppdatering.

 

Det finns något som talar för bolaget:

Hälften av omsättningen sker i affärsområdet ” Cash terminals ”.  Det kan vara allt från små, trådlösa, bärbara kortläsare till stora LCD-pekskärmar. 

I maj månad 2010, kom ett betydelsefullt avtal, som borde ge West International ett kurslyft, så småningom. De avser att etablera ett rikstäckande utbud av självbetjäningsstationer som gör det möjligt för gemene man att betala räkningar, lösa in plus/bankgiroavier samt boka paketförsändelser. De automatiska betalstationerna placeras ut i samarbete med DB Schenker, som därigenom smidigt kan hämta och lämna försändelser och paket vid ett och samma tillfälle.

I praktiken så är det ett nytt ”Svensk kassaservice”, som formas, men i modern tappning. Tre parter är inblandade. DB Schenker ombesörjer pakethanteringen. Bakom teknik, konstruktion och installation av samtliga självbetjäningskiosker står West International. De finansiella tjänsterna hanteras genom Exchange Finans som även lägger in sin Giroservice i systemet.

West internationals VD Göran Sparrdal, är optimistisk:

- Det kommer nu äntligen erbjudas ett fullfjädrat alternativ för svenska folket att utföra sina praktiska behov av paketförsändelser och räkningar, och detta till ett billigare pris än vad som idag erbjuds hos post eller bank. Dessutom kan kunden utföra sina ärenden när tid och lust infinner sig.

Under sommaren sker test i liten skala. Syftet är att systemet skall bli rikstäckande, och finnas hos de totalt 1600 ombud som finns med i avtalet.

Många mindre affärsinnehavare ser med tillförsikt på avtalet, eftersom att det lockar kunder till deras butiker.

Den ökande e-handeln samt att det börjar bli både enklare och billigare att skicka paket tack vare den teknik West International erbjuder, talar för att det så småningom blir ett lyckat samarbete.

 

Det finns ytterligare en trigger:

Den nya lagstiftningen, från januari 2010, som kräver att små butiker måste införskaffa nya kassaapparater, har inte gett Cash Terminals, den skjuts framåt, som man kunde förvänta sig. Dispenser av olika slag ser ut att ha förskjutit utvecklingen framåt i tiden samtidigt som den pånyttfödda finanskrisen, den här gången med rötter i södra Europa, har påverkat affärsområdet Bank Terminals negativt. Behovet av de nya kassaapparaterna är uppdämt, och efterfrågan spås öka redan under innevarande kvartal.

 

Det näst största affärsområdet, ” Bank terminals ” omfattar ca 21 procent av totalomsättningen.

Här har ett samarbete med flera tillverkare av komponenter till bankomater och andra betalningsautomater, börjat ge resultat. En viktig leverantör och samarbetspartner till Bolaget är Shinko Co Ltd., Japan. Bland annat utvecklas en skrivare som används i bankens eller postens kassa samt i bankomater.

Många länder runt Medelhavet samt Afrika och Östeuropa använder bankböcker i stor omfattning. För att förenkla hanteringen av dessa har West International, tillsammans med sina samarbetspartners, utvecklat en avancerad image skanning. Detta innebär att det blir möjligt att scanna in bankböcker och dokument i dessa skrivare för att dessa sedan arkivera bilden digitalt. Affärsområdet har en ljusnande framtid. Trenden är tydlig inom Europa att spara denna typ av information digitalt.

På den spanska marknaden har West International tagit över licensen till självbetjäningsprodukten CoPut. Det är en typ av skrivare som uppdaterar bankböcker med de senast utförda transaktionerna. Den sparar tid hos personal och effektiviserar bankbokshanteringen i banken, bl.a. skriver den automatiskt ut nya bankböcker då den gamla är ”slut”.

 

Paystation , det tredje ”benet” i West International, omsätter ungefär lika mycket som affärsområdet ”Bank Terminals”. Med hjälp av egenproducerad programvara, kan kunden betala räkningar samt köpa och ladda ner musik och film på stående fot. Terminalen – med touchfunkion - placeras i gallerior och köpcentrum där det passerar många människor. Kunden trycker med fingret på skärmen. Terminalen kan ge information om busstider och färdvägar. Anslutningen är enkel: Endast ett ett elektriskt vägguttag med 220 volt, behövs. Eftersom att West International själva har utvecklat programvaran är marginalerna goda.

 

Det fjärde affärsområdet; Service , är ett nybildat affärsområde där man erbjuder kunder underhåll, reparationer, support och hjälp. West Internationals kunder kan antingen direktköpa eller hyra service via ett långt hyreskontrakt där West ansvarar för drift och tillgänglighet. I båda fallen finns behov av service och underhåll. Detta omfattar för närvarande 11 procent av den totala omsättningen.

 

 

”Pris är det du betalar, värde det du får”

Redan det enkla faktum att styrelsen själva äger ett betydande antal aktier är ett gott tecken. 70 procent av aktierna sitter på fasta händer.

Till detta kommer att West International saknar skulder, och har ett eget kapital på 2,83 kr. Den som inhandlar aktien betalar följaktligen inte mer än för de värden som finns.

Samarbetet mellan West International och DB Schenker, det som skrevs på i maj 2010, kommer att göra det möjligt för kunderna att betala räkningar, lösa in plus/bankgiro avier samt boka paketförsändelser via unika självbetjäningsstationer. Fördelen för kunden är lägre totalkostnad. Det finns ingen direkt konkurrent, och därför potential för tillväxt.

Till detta kommer att West International, enligt senaste rapport, räknar med att efterfrågan på de nya kassaapparaterna kommer att skjuta fart under nästa kvartal, i takt med att dispenserna, löper ut. Företaget tror själva att de anpassat kostnaderna. Det innebär att ökade intäkter direkt går ned på sista raden i balansräkningen.

Just nu ligger resultatet kring nollstrecket. P/E-talet för den förväntade vinsten för 2011, kan anges till 10. Om bolaget når målsättningen med en marginal på 10 procent, så kan West International mycket väl komma att uppvisa en vinst på 0,70 kr, om ett par år.

Omvärderingen av bolaget, kan ta viss tid. Däri ligger risken . Men en

riktkurs på 5 kronor, är fullt rimlig, för ett företag som tidigare nått de uppsatta tillväxtsiffrorna på 20 procent. I vart fall bör inte det skuldfria West International för alltid värderas i jämnhöjd med med det egna kapitalet. Går allt som planerat, finns utrymme för kurslyft.

 

Kommentarer

Stockpicker kom med en analys i förra veckan.
http://www.stockpicker.se/analys/pdf/WestInternational_100603.pdf

Analysen likväl som Stockpickers innehåller en del faktafel om kassaregisterlagen.

Förutom det är cash terminals den mest intressanta delen enligt mig och har mer att göra med hårdare krav från banker om pinkod mm på kortköp.

Kolla er närmsta restaurang som exempel...trådlösa handburna apparater där man slår in sin pinkod själv.

Gillar boleget men avvaktar ändå.

Kassaregisterlagen

Från och med 2010 ska de flesta som tar betalt med kontanter eller kort ha en kassaapparat med en certifierad kontrollenhet. Ett godkänt kassaregister med en certifierad kontrollenhet gör det betydligt svårare att fuska med kassan. Lagen omfattar cirka 200 000 företagare inom kontanthandeln.

- Våra kontroller visar att vissa företag manipulerar sina kassaapparater för att komma undan skatt, säger Lars Lundh, projektledare på Skatteverket.

- Den som inte betalar sin skatt skaffar sig en otillbörlig konkurrensfördel som vi vill förhindra. Syftet med kassaregisterlagen är just att försvåra den här typen av fusk.

http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/2009/2009/kassaregisterlagengynnarkonkurrenseninomkontanthandeln.5.69ef368911e1304a62580008276.html

Den nya kassaregisterlagen upplevs som en snårig djungel av många och under hösten har telefonen gått varm hos både Skatteverket och branschorganisationen Företagarna.

SvD.se skrev i går om sjukgymnasten Per-Olow Petrén, som från och med årsskiftet slutat ta ut avgiften på 100 kronor från sina patienter. Han trodde att han inte längre skulle tjäna på det, på grund av det nya systemet. Sjukgymnasten har därför nöjt sig med ersättningen från Landstinget. Men det hade han inte behövt.

Per-Olow Petrén omfattas, till skillnad från många andra sjukgymnaster, inte av de nya reglerna. I kassaregisterlagen står det att den som i "obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning" inte behöver köpa ett nytt kassasystem.

"Obetydlig omfattning" är det samma som 169 600 kronor om året. Och även om sjukgymnastens totala omsättning (inklusive ersättningen från Landstinget) överskrider den summan, så är det bara den kontanta delen som räknas.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oklart-kring-nya-kassaregisterlagen_4141199.svd

Den certifierade kassaapparaten har en kontrollenhet som bara Skatteverket kan komma åt.

Om företaget inte hinner få tag på en certifierad kassaapparat räcker det med att kunna visa att det är beställt. När registret levereras ska det installeras så snart som möjligt, dock senast 1 juli 2010.

Det certifierade kassaregistret ska anmälas till Skatteverket.

Lagen gäller även tjänsteföretag som privata tandläkare, fotvårdsterapeuter, massörer med flera.

Följande verksamheter omfattas inte av lagens krav på att ha certifierade kassaregister:

* Verksamheter som har en obetydlig omfattning i form av en kontant försäljning inklusive moms på mindre än fyra prisbasbelopp per år. (Prisbasbeloppet för 2010 är 42 400 kr.)

Kontantfaktura

Istället för att registrera betalningen i en kassaapparat kan du istället skriva ut en kontantfaktura. Fakturan lämnar du sedan till kunden som omedelbart betalar fakturan kontant.

Det ställs dock vissa krav på kontantfakturan för att detta ska fungera. Den måste uppfylla bokföringslagens krav på verifikation.

Det innebär att fakturan måste innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när affärshändelsen inträffade och vad det är som har sålts. Pris och moms måste också anges. Dessutom måste kundens namn och adress anges.

http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200912/detta-ar-kassaregisterlagen/

http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200910/sa-slipper-du-ha-kassaapparat/