Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Portföljernas krig


Vi lägger det första kvartalet bakom oss, vilket betyder att en uppdatering gällande aktietipsen som gavs i Redeyes Adventskalender kan vara på sin plats. Mycket har hänt sedan vår senaste avstämning efter den första månaden. Hur lyckas då förvaltarna, analytikerna och bloggarna med att leverera en överavkastning?

Under december månad hade vi en adventskalender på vår sajt där förvaltare, analytiker och bloggare fick tipsa om de bästa aktierna 2012. Om du valde att investera lika mycket pengar i varje aktietips hade du i början av april slagit börsens index med 2,7 procent, då den genomsnittliga avkastningen på portföljen hade legat på 13,7 procent jämfört med börsens 11 procent. Värt att poängtera är att denna avstämning görs efter det första kvartalet, vilket betyder att jag inte tar hänsyn till de kraftiga börsfall vi sett under början av april.

För att få in ett tävlingsmoment i det hela är det intressant att dela in aktietipsen i tre olika portföljer, förvaltarnas, analytikernas och bloggarnas. Först tar vi oss en titt på förvaltar-portföljen där vi kan konstatera en genomsnittlig avkastning på 14 procent på de 9 aktietips som gavs. Den som utmärker sig i denna liga är Björn Davegård som rekommenderade tjänstebolaget Wise Group vars aktie steg med 96 procent under det första kvartalet. I slutet av förra året förvärvade man Talentum för att sedan lägga ett bud på Resurs Bemanning där man nyligen erhållit 98 procent av kapitalet och 99 procent av rösterna. Tidningen Börsveckan menade i en färsk analys att bolaget kan öka vinsten i år även om konjunkturen skulle vika tack vara sina bra förvärv. Bolaget siktar på att nå en miljardomsättning 2015.  På andra plats hamnar Per H Börjesson VD på Spiltan med sin rekommendation i Latour vars aktie har ökat med 31 procent. På tredje plats hamnar Georg Norberg på Granit Fonder med sitt köpråd i Elekta, kort därefter hamnar Ragnhild Wiborg på Consepio som rekommenderade Probi som ökat med 14 procent.

Analytiker-portföljen som bestod till 90 procent av Redeye-analytiker har klarat sig bättre. Portföljen med sina 10 innehav har sedan årsskiftet klättrat 17,5 procent . Bäst har det dock gått för den enda analytikern som inte jobbar på Redeye. Jan Glevén på Remium rekommenderade CDON vars aktie efter en mycket stark kvartalsrapport har gått upp 57 procent. Tre andra analytiker har med deras köptips även slagit index med råge. Dawid Myslinskis tips i Betsson har gått upp 34 procent. Opus Prodox (Henrik Alveskog) och Transcom (Hjalmar Ahlberg) har gått upp med 32 respektive 29 procent.

Blogg-portföljen klarade sig sämst. Att jämföra dessa portföljer är däremot inte helt rättvist då risken i denna portfölj är betydligt högre då den består av endast fyra innehav, varav 75 procent är gruvbolag Det är innehavet i Northland Resources som bidragit negativt. När vi gjorde vår första avstämning i slutet av januari var läget annorlunda och aktien var då istället den med bäst avkastning av alla aktietips som gavs. Efter bolaget annonserade en nyemission med rejäl utspädning har den halverats.

Vi kan med andra ord konstatera att det ”svänger fort i hockey” och fortfarande kan vad som helst hända. Analytiker-portföljen leder som sagt efter det första kvartalet, vilket till viss del möjligtvis kan förklaras i att exponeringen där är något högre i småbolag (jämfört med förvaltar-portföljen) som gått starkt på börsen. Tävlingen mot en vanlig index-portfölj fortsätter med andra ord, en kamp som kan visa sig bli tuff.

» Kolla in luckorna i Redeyes Adventskalender


Fler Börskrönikor

Här listas ytterligare börskrönikor skrivna av Redeyes redaktion och analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2015-12-22 Börskrönika
2015-10-05 Börskrönika
2015-04-07 Börskrönika
2015-04-02 Börskrönika
2015-03-26 Börskrönika
2015-03-19 Börskrönika
2015-03-17 Börskrönika
2015-03-12 Börskrönika
2015-03-10 Börskrönika
2015-03-05 Börskrönika
2015-03-03 Börskrönika
2015-02-26 Börskrönika
2015-02-24 Börskrönika
2015-02-19 Börskrönika
2015-02-17 Börskrönika
2015-02-16 Börskrönika
2015-02-12 Börskrönika
2015-02-10 Börskrönika
2015-02-05 Börskrönika
2015-01-29 Börskrönika
2015-01-27 Börskrönika
2015-01-22 Börskrönika
2015-01-20 Börskrönika
2015-01-15 Börskrönika
2015-01-09 Börskrönika