Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Våga gå mot strömmen


Det är knappast Grekland som kommer att få börsen på fall och den som vill skilja sig ur flocken av förlorare skulle inte ha sålt aktierna i april.

OMXS30-index har den gångna veckan fortsatt i riktning söderut och nedgången summeras till 1,9 procent. Årets börsuppgång är därmed nästintill utraderad och uppgår till 1,1 procent. Ytterligare en nedgångsdag på över 2 procent noterades i måndags, även om omsättningen denna gång inte blev högre än normalt. På sektornivå utmärkte sig bankerna med en nedgång på 3,7 procent, medan sällanköpvaror med Hennes & Mauritz i spetsen och läkemedel med Astraszeneca i spetsen gått emot strömmen och stigit.

OMXS30-index har nu nått ned till den jämna och psykologiskt viktiga 1.000-nivå, där också indexets 200-dagars glidande medelvärde befinner sig. Nivån och medelvärdet kan komma att ge stöd åt indexet, även om jag räknar med ett test där index kan nå cirka 2-3 procent under 1.000-nivån innan en vändning uppåt. Det måste helt enkelt kännas ”farligt” för att få bort tillräckligt många pessimister ur marknaden för att optimisterna ska kunna få majoritet igen.

I media dominerar negativa rubriker med fokus på en ny kris, återigen närmast knuten till Grekland. Det är sällan som väntade riskfaktorer som får börsen på fall långsiktigt och jag bedömer därför inte det uppenbara hotet från Grekland som så allvarligt.

Vidare rapporterar Fondbolagens förening att första kvartalets trend med ett positivt nettoflöde till aktiefonder bröts under april då nettoflödet blev negativt. Min egen snabbanalys av fjolårets flöden visar att fondspararna visserligen varit aktiva, men att tajmingen av ut- och inflöden i regel varit dålig. De flesta lämnade t ex aktiefonder under augusti då OMXS30-index i snitt stod i 927.  

Sammantaget är jag fortsatt positivt till börsen och den dämpade stämningen stärker mig än så länge i min tro. Samtidigt är det ett faktum att enskilda aktier tillåts att falla påtagligt och volatiliteten i sig gör att jag betecknar risken på börsen som hög. 

Förra veckans affärsförslag i Björn Borg ligger på plus 0,7 procent efter en svag inledning. Efter justering för den avskilda utdelningen (genom inlösenförfarande) har ingångskursen justerats från 38 kronor till 33,97 kronor, målkursen från 43 kronor till 38,43 kronor och stop-loss som jag missade att ange i förra veckan sätts till 32,50 kronor.

Denna vecka föreslår jag bottenfiske i SAAB-aktien. Kursen har sedan februari fallit ganska exakt 30 procent från 150 till 105 kronor, utan någon nämnvärd motreaktion. I november i fjol vände kursen upp vid just 105 kronor och nivån är ett tydligt potentiellt stöd. Köp aktien mellan 105 och 107,20 kronor. Målkursen sätts till 120 kronor på två månaders sikt, eftersom en motreaktion normalt utgör åtminstone runt en tredjedel av den föregående rörelsen. Stop-loss föreslås vid 102 kronor.

 

Nästa vecka vet vi hur det gick.


Fler Börskrönikor

Här listas ytterligare börskrönikor skrivna av Redeyes redaktion och analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2015-12-22 Börskrönika
2015-10-05 Börskrönika
2015-04-07 Börskrönika
2015-04-02 Börskrönika
2015-03-26 Börskrönika
2015-03-19 Börskrönika
2015-03-17 Börskrönika
2015-03-12 Börskrönika
2015-03-10 Börskrönika
2015-03-05 Börskrönika
2015-03-03 Börskrönika
2015-02-26 Börskrönika
2015-02-24 Börskrönika
2015-02-19 Börskrönika
2015-02-17 Börskrönika
2015-02-16 Börskrönika
2015-02-12 Börskrönika
2015-02-10 Börskrönika
2015-02-05 Börskrönika
2015-01-29 Börskrönika
2015-01-27 Börskrönika
2015-01-22 Börskrönika
2015-01-20 Börskrönika
2015-01-15 Börskrönika
2015-01-09 Börskrönika