Communityanalyser

Här listar vi de analyser som medlemmarna i vårt community skrivit.

Redeye står inte bakom texterna, men vi granskar alla analyser som publiceras av våra medlemmar.

FrontOffice Nordic AB - Framgången fortsätter i det dolda!

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B) är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt har avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik.

IQS - Rapport som bevisar Turnaround.

Med ett börsvärde på 36 MSEK, en tillväxt på 140 % och en omsättning på 60 MSEK för 2016 har IQS ett P/S-tal på 0.6. För IQS, som gick med 1 MSEK vinst redan under första halvåret och som under andra halvåret har förbättrade vinstmarginaler och 50 % högre omsättning, så väntar nu en mycket intressant rapport den 28/2. Aktien har tidigare toppat på 11.9 kr och ligger nu nära introduktionskursen 8 kr inför den stundande rapporten. Bolaget kan tillsynes verka bortglömt och marknaden tycks ha missat flera viktiga nyheter vilket bidragit till att aktien sjunkit

Smart Eye - dags att spänna fast sig

Det finns mycket som pekar på att 2017 blir året då eyetracking-tekniken inom bilar får sitt stora genombrott. Smart Eyes teknik kommer att få en central roll i i självkörande bilar och bolaget kommer sannolikt kunna kapitalisera stort på teknikskiftet och samtidigt bidra till att rädda liv.

Beowulf Mining - Efter yttrandet

Mycket har hänt den senaste månaden och jag känner att det är dags för en uppdatering gällande Beowulf Mining. Denna analys kommer således vara en fortsättning på den föregående och saker som bakgrund, värdering etc kommer därför att utebli. Utgångspunkten ligger i att samla den information som finns och diskutera de möjligheter och risker som för närvarande föreligger.

Shortcut Media - Lönsam tillväxtmaskin

Shortcut Media (SMG) är en mediekoncern inom filmproduktion, grafikproduktion och efterbearbetning, detta är exempelvis i reklam-, företags- och animerad film som syns både på TV, webben, samt sociala medier. Koncernen har haft en kraftig lönsam tillväxt från start, där omsättningen ökat från 1 MSEK 2011 till 34 MSEK 2015. Den kraftiga tillväxten har dels skett organiskt och dels genom förvärv, nyemissionen vid notering skulle dels användas för fortsatta förvärv och varav senaste var Good Motion och Oddway där 60 % av aktierna köptes med huvudsakligen kassa och till en mindre del lån. Företaget siktar på att bli marknadsledande i Sverige och totala omsättningstillväxten under tre första kvartalen 2016 var 271 % (Organisk 44 %) jämfört med samma period föregående år.

Taurus Energy efter veckans godkännande - det är nu det händer!

Här kommer en uppdaterad analys efter veckans viktiga nyhet. Taurus har stigit ca 50% sedan min analys i höstas men aktien har fortfarande mycket mer att ge...

KöpCyxone

Varför det kan vara värt att titta närmare på Cyxone

I händelse att ni missat ett av listornas mest pressade bolag sedan årsskiftet rekommenderar jag att ni tar del av nedanstående information och läser in er på Cyxone (CYX).

Den korrekta analysen

Under två års tid har jag följt företaget som varit ett av de mest omtalade bolagen på Aktietorget under samma period. Samtidigt som intresset är stort är okunskapen om möjligt större och felaktiga antaganden publiceras ibland som vedertagna fakta av olika profiler på nätet. Denna analys ska skingra molnen och förklara hur läget egentligen ligger till för 2017 års raket. Jag talar givetvis om Beowulf Mining!

Pharmacolog Druglog® En enkel lösning på ett svårt problem

Ett oupptäckt bolag som är förbi startgroparna. Vi fick även möjlighet att intervjua företagets VD Karl-Erik Carlström.

Nexstim: Framtiden inom strokebehandling

En analys av företaget Nexstim, ett medicintekniskt företag som fokuserar på att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av "non-invasive" hjärnstimulering

A City Media AB (ACM) - Analys

AdCityMedia (ACM) är en framgångssaga med såväl organisk som förvärvad tillväxt som sedan sin premiär på börsen visat sig både förvärvsglad och att de kan utnyttja förvärven sin skalbarhet till att generera tillväxt. ACM har under senaste året haft en tillväxt om ca 100% jämfört med motsvarande års kvartal, visar på ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, direktavkastning samt bra marginaler och verkar inom en bransch i framkant. Värderingen på bolaget är något som enligt mig inte avspeglar resonemanget varpå jag ser en uppsida om ca 30% inom ett år.

Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden - Sveriges nästa storbolag inom medtech?

Three Gates:Enorm uppsida

En kort analys av Three Gates och varför jag tycker man burde investera.

Alelion - Litium-jon batterier i teknikskifte

Alelion tillverkar och säljer smarta litium-jon baserade energilagringssystem till truckmarknaden. Idag används bly syra batterier som standard men litium tekniken håller på att få sitt stora genombrott. Litium istället för bly-syra ger en ROI på 637% under en trucks 8-åriga livscykel vilket ger en enorm kostnadsbesparing samtidigt som det är avsevärt bättre för miljön. Marknaden för truckbatterier är i dagsläget värd 40 miljarder per år och Alelion är preferred supplier till Toyota Material Handling och Jungheinrich och når via dom 35% av världsmarknaden. Alelion är dessutom enda godkända underleverantören av litium-jon till IKEA.

FrontOffice Nordic AB - Summering av PM 25/11-07/12

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B) är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Vidare så investerar FrontOffice i de case de finner intressanta.

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B)

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B) är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium.

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B)

FrontOffice Nordic AB (FRNT MTF B) är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 130 bolag sedan start. FrontOffice har tillsammans med miljardären Peter Gyllenhammar startat ett investmentbolag, Reficere Kapital AB, där FrontOffice äger 20% och Peter Gyllenhammar 80%. FrontOffice kommer efter nyemission som genomförs under november (2016) att äga 29,9% av Abelco, vilket ombildas till ett investmentbolag. I FrontOffice finns ett starkt human- och socialt kapital, ett tydligt track record, kapitaltillgång, möjlighet till aktieägarspridning vid IPO/pre-IPO samt en stor tillväxtmöjlighet genom uppköp & organisk tillväxt.

Fingerprint Cards – Nyckeltalsanalys

Jag har varit och är positivt inställd till Fingerprint Cards (FPC), nu var det ett bra tag sedan jag sist skrev om FPC sist. Ett år har gått sedan vi fick rapporten som på något sätt etablerade FPC som ett bolag på banan och inte bara förhoppningar. Även om FPC själva har haft en glasklar utveckling under året är det långt ifrån vad man kan säga om FPC-aktien. FPC är det hårdast blankade bolaget på börsen, riktkurserna spänner mellan 40 och 209 kr. Är företaget verkligen så svårbedömt?

Expres2ion – Hög avkastning till låg risk

Expres2ion Biotech Holding har under sin kortvariga existens producerat och konstruerat ca 250st komplexa proteiner. Verkningsgraden är ca 90%.  Bolaget är helt unikt och Expres2ion plattformen saknar konkurrenter. Bolaget del äger i dagsläget ca 10st läkemedelskandidater som antingen är i pre-klinisk/klinisk fas. Målsättningen är att öka andelen delägda kandidater och inom några år äga +20st. I och med att bolaget har en strategi om att del äga ett större antal läkemedelskandidater är sannolikheten hög att man kommer att inneha ett antal i kommersiell fas som i sin tur ger betydande intäkter till bolaget. Expres2ion räknar med att ha en läkemedelskandidat i kommersiell fas från och med räkenskapsåret 2018. Bolaget bygger sin intäktsmodell på tre typer av avtal. MLA, RLA och CLA. Där MLA och CLA redan idag genererar intäkter. Bolaget räknar med att generera ett positivt kassaflöde from årsslutet 2017. Givet kassan på 15-18mkr innebär detta att nyemissionshotet är i princip obefintligt. Bolaget går runt på intäkter om 10-12mkr. Expres2ions management har erfarenhet av större affärer, befintliga relationer med big pharma, äger stor del av bolaget och har en världsledande kompetens inom området. Den totala marknadspotentialen inom vacciner beräknas uppgå till 450-500 miljarder SEK år 2020. I och med Expres2ions breda kundportfölj och starka plattform ser vi chanserna som mycket goda att man kommer kunna nå betydande intäkter. Låg värdering. Bolaget värderas idag till ca 70-75mkr. Givet kassa om 15-18mkr, 10st delägda kandidater och en proteinplattform som redan idag genererar intäkter anser vi bolaget vara för lågt värderat. Vi anser det vara rimligt att bolaget värderas till 150-200mkr. Detta innebär således en riktkurs om 17,2-22,9kr. Enligt VD Steen Klysner upplever Expres2ion idag en extrem efterfrågan på bolagets protein plattform. ”Vårt största problem idag är efterfrågan, vi hinner inte med att hantera antalet förfrågningar och kommer därför vara tvungna att rekrytera 2017”

På god väg mot storskalig produktion - Alelion

Bolaget närmar sig nu sin andra rapport sedan notering på Nasdaq First North (Fredag 18/11). Under sensommaren och hösten har Alelion haft en fin resa på börsen med nya samarbetsavtal och orders som trillat in. Kvartalsrapporten ser med tanke på de orders som vi vet trillat in under Q3 ut att kunna bli avsevärt mycket bättre än Q2, som i sig var över förväntan. Rapporten kommer förhoppningsvis även kunna bli en bekräftelse på att bolaget är på god väg att nå sina visioner om årsomsättning på 500mkr 2018.

Köp

Oasmia Pharmaceutical - 13 snabba om varför jag investerar

Oasmia utvecklar nästa generations läkemedel, främst inom onkologi. Bolaget är väldigt nära genombrott på marknaden och stora saker har skett i bolaget på kort tid. Nedanstående analys är en lightweightvariant som skall vara lätt att förstå, även för en novis inom branschen. Till dem flesta punkterna inkluderar jag källhänvisning. Det spekuleras om ganska höga summor i ett kommande avtal, vilket jag valt att exkludera i min analys, och tänker inte heller diskutera några riktpriser.

Shortcut Media - Lönsam tillväxtmaskin

Scandidos- årets aktie 2017?