Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

"Utökad potential i Krasnyy"


Intervju med Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields
Kopy Goldfields meddelade nyligen att de erhållit positiva prospekteringsresultat vid borrning på Krasnyy-licensen. Vi har intervjuat Kopy Goldfields VD Mikhail Damrin som nu ser en utökad potential för projektet, där en historiskt beräknad mineraltillgång indikerar en guldtillgång på 0,69 miljoner tr oz.

Tidigare prospekteringsresultat från 2011 bekräftade den historiska mineraliseringen i Krasnyy. Har de senaste resultaten förbättrat era förväntningar och kan potentialen till och med vara större?
 
Mikhail Damrin: Ja, de har förbättrat våra förväntningar. Från de senaste borresultaten ser vi att den mineraliserade zonen är tjockare än vad som tidigare kartlagts medan halten är likartad. Denna kombination har potential att leda till en större mineraltillgång.
 

Ni har aviserat ytterligare borrningar under Q1, vad är syftet med borrningen och när räknar ni med att kunna göra en mineraltillgångsberäkning för Krasnyy?
 
Mikhail Damrin: Nästa borrningsfas på Krasnyy kommer att påbörjas i februari. Målet med borrningen är att bekräfta mineraliseringen på djupet samt bekräfta orienteringen på den antiklinala axeln. Vi skall borra ett hål till ett djup på 450-500 meter i den befintliga borrprofilen och två nya ytliga borrprofiler, 80 meter väster och öster om den nuvarande platsen.
 

Vilka andra prospekteringsaktiviteter har ni planerat för 2012?
 
Mikhail Damrin: Efter den avslutade borrningen vid Krasnyy på 2 000 meter kommer vi förutsatt positiva resultat att fortsätta med avgränsningsborrning på 10 000 meter, i väster och öster om nuvarande borrprofil, som täcker 4,5 – 5,0 km av mineraliseringen. Vi kommer att göra borrlinjerna tätare i centrum med ett avstånd på ca 80 meter och mindre tätt ut mot kanterna på upp till 320 meter. Den tätare borrningen kommer att möjliggöra en mineraltillgångsberäkning för en del av mineraliseringen.
 
Därutöver går vidare med;
 
·         Fler förvärv i det mycket lovande Lena Goldfields.
·         Ytterligare prospektering på Zolotoy.
·         Utveckling mot produktion för Kavkaz- och Kopylovskoye-projekten genom Joint Ventures.


/ Hjalmar AhlbergViktig information: Redeye AB är en finansiell rådgivare som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli 2007. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av detta material.

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta.

Fler Intervjuer

Här listas ytterligare börskrönikor skrivna av Redeyes redaktion och analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2017-04-12 Intervju
2017-04-10 Intervju
2017-03-28 Intervju
2017-03-20 Intervju
2016-12-21 Intervju
2016-12-19 Intervju
2016-11-30 Intervju
2016-10-19 Intervju
2016-10-19 Intervju
2016-09-27 Intervju
2016-09-27 Intervju
2016-09-26 Intervju
2016-09-23 Intervju
2016-09-23 Intervju
2016-09-20 Intervju
2016-09-16 Intervju
2016-08-25 Intervju
2016-06-27 Intervju
2016-06-17 Intervju
2016-04-08 Intervju
2016-04-07 Intervju
2016-04-05 Intervju
2016-04-05 Intervju
2016-03-24 Intervju
2016-02-09 Intervju