Intervjuer

Eurocines nya strategi för utveckling av influensavaccin

Eftersom teckningsperioden i Eurocine Vaccines nyemission snart går nu mot sitt slut (den 28 april är sista dagen) har vi passat på att intervjua bolagets VD om kapitalanskaffningen och den fortsatta utvecklingen av vaccinet ImmunoseTM FLU.

Fokus på fortsatt hållbar tillväxt

DGC levererade under 2014 ännu ett år med stark tillväxt och förbättrat lönsamhet. Vi har ställt ett antal frågor till bolagets vd Jörgen Qwist om vad man kan förvänta sig om framtiden.

Ny roll för Johan Frilund på Sensys Traffic

SENSYS® Traffic AB utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har mycket god precision och ger den högsta legala säkerheten. De är enkla att installera och har hög kostnadseffektivitet. Sensysaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista sedan 2001. Vi har intervjuat Johan Frilund om hans tid som VD och vilka utmaningar hans efterträdare Torbjörn Sandberg kommer att stå inför. Överlämnandet kommer att ske den 18:e maj.

Viktig information: Redeye AB är en finansiell rådgivare som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn sedan juli 2007. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av detta material.

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta.

Fler Intervjuer

Här listas ytterligare börskrönikor skrivna av Redeyes redaktion och analysavdelning.

Publicerad Rubrik Analystyp
2015-04-24 Intervju
2015-04-14 Intervju
2015-04-08 Intervju
2015-03-20 Intervju
2015-03-09 Intervju
2015-03-06 Intervju
2015-03-05 Intervju
2015-03-02 Intervju
2015-01-16 Intervju
2015-01-14 Intervju
2015-01-13 Intervju
2015-01-09 Intervju
2014-12-10 Intervju
2014-11-28 Intervju
2014-11-18 Intervju
2014-11-11 Intervju
2014-10-21 Intervju
2014-10-10 Intervju
2014-10-06 Intervju
2014-10-01 Intervju
2014-09-23 Intervju
2014-09-10 Intervju
2014-09-08 Intervju
2014-07-01 Intervju
2014-06-10 Intervju