Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Om RSS på Redeye

Genom Redeyes RSS-flöden kan du enkelt prenumerera på våra analyser och blogginlägg

RSS är en enkel teknik som ger dig en lista på det senaste som publicerats. Genom en RSS-läsare kan du snabbt och översiktligt följa flödet och direkt välja att läsa mer på Redeye.se. RSS-läsare finns i de flesta webbläsare och e-postläsare. Det finns även mer specialicerade program och webbaserade applikationer för att prenumerera på ett RSS-flöde.

Redeye tillhandahåller två RSS-flöden som finns på följande adresser:

För att stara en prenumeration på någon av Redeyes flöden öppnar du din RSS-läsare och lägger till länken till sidan där flödet finns.

 

Exempel på webbläsare med inbyggd RSS-läsare:

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Google Chrome
  • Safari

Exempel på e-postläsare med inbyggd RSS-läsare:

  • Outlook
  • Apple Mail
  • Windows Mail

Exempel på webbaserade RSS-läsare:

  • Google Reader
  • Netvibes
  • Feedly