Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Emaunel123 » Profil

Emaunel123s senaste blogginlägg från 2017-05-20 17:36

Glödhett prospekteringsbolag

De senaste åren har flera olika prospekteringsbolag stått för spektakulära kursrörelser vid nyhetspubliceringar. Viktiga myndighetsbeslut och pressmeddelanden om nya fynd har fått kurserna att både rusa och rasa. Aktieägare i Orezone, ... Gå till inlägget
Emaunel123s senaste kommentar *EDIT* Bolaget gjorde dessutom nyligen en nyemission som garanterar dess likviditet i åtminstone 12 månader fr.o.m 31/3. Gå till kommentaren

Analyser

Profilens kommentarer

*EDIT* Bolaget gjorde dessutom nyligen en nyemission som garanterar dess likviditet i åtminstone 12 månader fr.o.m 31/3.
Glödhett prospekteringsbolag 2017-05-21 18:42
*Edit* http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/rattsfall/gruvor/gamla-filer/kallak/yttrande-remiss-bergsstaten-27-mars-2017.pdf http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2015/11/Vaerldsarvskonventionen.pdf
Dramat fortsätter 2017-03-28 23:16
*Edit* gällande kommentarer kring inverkan på världsarvet trots 'långt' avstånd till Laponia. anledningen till att RAÄ/NVV kommenterade att avståndet inte hade betydelse var för att det inte var den direkta påverkan som diskuterades. Om ...
Början på slutet? 2017-02-22 19:56