Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

löparn » Profil

löparns senaste blogginlägg från 2017-04-09 20:39

Tobii - sannolik långsiktig vinnare när eyetracking når volymmarknader

Tobii har en imponerande historia av 16 års organisk tillväxt inom eyetracking och dominerar världsmarknaderna för kommunikationshjälpmedel och beteendestyrning genom de lönsamma affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro vilka tillsammans ... Gå till inlägget
löparns senaste kommentar Prognos för raketväxaren Tobii Tech Q1 2017 över 400 % tillväxt i årstakt : 2016 var den externa omsättningen i Tobii Tech i Mkr : Q1 5, Q2 5, Q3 9, Q4 27 , och summa helåret 46 Mkr Därtill kommer intäkter från internförsäljning ... Gå till kommentaren

Profilens kommentarer

Prognos för raketväxaren Tobii Tech Q1 2017 över 400 % tillväxt i årstakt : 2016 var den externa omsättningen i Tobii Tech i Mkr : Q1 5, Q2 5, Q3 9, Q4 27 , och summa helåret 46 Mkr Därtill kommer intäkter från internförsäljning ...
Tobii - sannolik långsiktig vinnare när eyetracking når volymmarknader 2017-04-11 17:29
Dina kalkyler per aktie innehåller 2 grova fel, allt annat lika, dels bortseende från ca 22 % schabonskatt långsiktigt och dels att det finns ca 10 miljoner aktier fullt utspätt. Detta motsvarar tillsammans att motiverat värde, allt annat lika ...
SmartEye - Lura inte er själva 2016-12-22 09:18
Det finns väldigt många kliniska och prekliniska projekt som vart och ett har en god chans att lyckas forskningsmässigt att döda cancerceller i en eller flera eller möjligen många cancerindikationer. Med tanke på den enorma bredden i ...
WntResearch will present "exiting" Phase I results November 6 in Boston 2015-10-14 19:02
För MTH1 finns redan forskare som visat VARFÖR det är en intressant målmolekyl och de har redan sökt patent. Det innebär att konkurrenter ligger före i utvecklingen. För Vps34 finns oxå på motsvarande sätt patentsökta ...
Nästan dubblerat sedan mitt första blogginlägg den 26 januari 2015-03-16 08:57
Det är INGET fel. Du har för dålig kompetens att bedöma SprintBioscience.
Nästan dubblerat sedan mitt första blogginlägg den 26 januari 2015-03-15 18:04
Visa fler