Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Johan Svantesson » Analyser

Formpipe: Continues to increase profitability

Q1 revenue of 94.7 mSEK was slightly lower than our expected 97 mSEK. EBIT-margin came in at 4.7%, which also was lower than our expected 5.7%. On the other hand, a positive takeaway is the improvement in profitability compared to last year. Especially since Q1 was a quarter without any major license deals.

Recurring revenue continues to grow. With the scalability in mind, we expect that profitability will continue to improve.

We have changed our Base case, mainly driven by lower investments than we previously expected and a higher mid-term EBIT-margin. Our Base case yields a motivated value at 15 SEK per share. Moreover, we estimate a fair value range to be between a Bear case of 9 SEK and a Bull case of 20 SEK per share.

Formpipe Q1 comment: Steady growth in recurring revenues

Formpipe’s Q1 showed sales of 94.7 mSEK, which was slightly lower than our expectations of 97 mSEK. EBITDA and EBIT was also slightly lower than our expectations and came in at 18.8 mSEK and 4.4 mSEK. We expected 19.5 mSEK and 5.5 mSEK respectively. On the other hand, the EBITDA margin was in line with our expectations and came in at 19.8%. The EBIT margin came in at 4.7% and thus below our expectations of 5.7%. However, the most positive takeaway is that the report showed better margins than last year without any major license deals. The improved margins is explained by a steady growth in recurring revenues.

aXichem: På väg mot kommersialisering

Slutrapporten från den studie i Kina som bolaget genomfört för foderingrediensen aXiphen®feed visade att kycklingar som får ingrediensen fodret ökar i tillväxt med cirka 9 procent jämfört med kontrollgruppen. Dessutom påvisades att salmonellaförekomsten hos kycklingarna minskade när de fick aXiphen®feed i fodret. Slutrapporten är således mer övertygande än tidigare preliminära rapporter.

I november lämnade bolaget in en ansökan för Novel Food-godkännande av aXiphen. Ett godkännande, som beräknas komma i mitten av 2017, är en förutsättning för kommande kommersialisering i Europa. Vidare genomfördes en nyemission i december som tillförde bolaget 23,6 MSEK före emissionskostnader. Organisationen har förstärkts inom marknadsföring och försäljning och rekrytering av en ny VD pågår.

Vi har korrigerat vår försäljningsprognos, då den initiala försäljningsstarten har dragit ut på tiden. Värderingen är intakt där motiverat värde i Base-case uppgår till 6,8 SEK per aktie.

ZetaDisplay: Levererar Digital Signage-lösning till modekoncern

Genom ett pressmeddelande meddelar idag ZetaDisplay att dess norska verksamhet ProntoTV, som förvärvades i mitten av 2016, har tecknat ett ramavtal med en stor modekoncern i norra Europa. Vi tror att kunden potentiellt är den norska klädbutikskoncernen Varner-Gruppen där bland annat butikskedjor i form av Dressman, Cubus, Carlings och Bik Bok ingår. Enligt pressmeddelandet uppges kunden ha 10 000 medarbetare och 1500 butiker fördelat på 8 länder, vilka bland annat inkluderar Norge, Sverige, Finland, Danmark och Tyskland.

ZetaDisplay: Början på en förvärvsresa

Härmed inleder Redeye bevakning av ZetaDisplay. Bolaget är en helhetsleverantör inom Digital Signage där affärsmodellen är uppbyggd på tre olika intäktsslag; tjänster, programvara och licenser samt digitala system. Det finns flera tecken på att investeringsviljan för Digital Signage-lösningar tilltar och i bolagets ledning och styrelse finns både teknisk kunskap från branschen och stor erfarenhet från försäljning, vilket vi bedömer är viktiga förutsättningar för att växa och fortsätta ta marknadsandelar. Genom noggrant utvalda och exekverade förvärv har bolaget fått fart på tillväxten och är lönsamt sedan 2015. För 2016 uppgick omsättningen och EBIT-marginalen till 142 MKR respektive 6 procent. Fokus ligger för närvarande på att öka de repetitiva intäkterna, vilket gör att bolaget allt mer får karaktären av ett mjukvarubolag. Den fortsatta utvecklingen av de repetitiva intäkterna anser vi är den viktigaste värdedrivaren i bolaget. Vårt värderingsintervall indikerar ett DCF-värde mellan 6-26 SEK per aktie där Base case uppgår till 16 SEK per aktie.

Formpipe: Confirmed potential

Q4 revenue of 106.7 mSEK was in line with our expected 106.5 mSEK; EBIT was on the other hand significantly better than our estimate. EBIT margin came in at 14.8%, versus our estimate 8.6%. Profitability was driven by higher license revenues, with first license revenue related to Stockholm city, lower sales and other costs. The strong quarter confirms the potential of future margin improvement.

A strong financial performance and position allows to increase the proposed dividend to 0.3 SEK per share.

Lack of news from Life Science segment in the report signals that it may need more time than expected. We do not expect the Life Science segment to contribute positively to EBITDA before 2018.

Our fair value range remains overall intact with a somewhat higher bear case.

Update - We have corrected our model and the research report due to an error. This will have a minor impact on the fair value range and our base case. Our base case is now 10.5 SEK.

Formpipe: Positive quarter with strong EBIT margin

Formpipe's Q4 report showed sales of 106.7 mSEK, which was in line with our expectations of 106.5 mSEK . The most positive take away form the report is the EBIT margin which came in at 15.8% compared to our estimate 9.1%. This was driven by the first license revenue of 4mSEK related to the agreement with the City of Stockholm, lower activated development costs, lower sales and other costs than we expected. Furthermore, the board proposes a dividend of SEK 0.3 per share.