Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Botnia: Exploration and Mining Seminar

Bengt Ljung VD på Botnia Exploration presenterar bolaget och dess framtidsutsikter på ett investerarseminarium hos Redeye. Inspelad den 22 mars.